KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Akcia


Obrazok


Slovenský príspevok k výstavbe urýchlovacieho okruhu LHC v CERN-e - Ing. Dušan Cáni


Dátum akcie: 2009-05-14

Univerzita P. J. Šafárika, Košice
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky ÚFV PF
(14. máj 2009, 14:30 hod., KJaSF, Jesenná 5)

Vás pozýva na EVO videokonferečnú popularizačnú prednášku v rámci programu

Masterclasses 2009
pre študentov stredných škôl

Ing. Dušan Čáni

Slovenský príspevok k výstavbe urýchľovacieho okruhu LHC v CERN-e

Prednáška venovaná študentom a učitelom stredných škôl

Možnosť sledovania videokonferečnej prednášky umožnená študentom a učiteľom

Videokonferenčná miestnosť PF UPJŠ,
Jesenná 5, č. m. 107
14. máj 2009 (štvrtok),
o 14.30 hod.

Abstrakt: Hlavný projektant mikroelektronických systémov ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice Ing. Dušan Čáni. Získal ocenenie Vedec roka 2006 v kategórii Technológ roka a ako člen riešiteľského tímu obdržal cenu Vedecko-technický tím roka 2008. Tieto ceny dostal za návrh mimoriadne presných pohonov pre nasmerovanie lúča hadrónov na urýchľovači LHC v CERN v Ženeve. Spoľahlivosť nasadeného robotického systému pre presun a presné polohovanie kryomagnetov (valcové telesá dlhé šestnásť metrov s hmotnosťou 34 ton) a spokojnosť CERN-u s prístupom Košicanov k zabezpečovaniu celého projektu vyústil i do udelenia zlatej plakety Golden Hadron pre ZTS VVU KOŠICE ako najlepšieho dodávatela CERN-u v oblasti strojových zariadení.

Odborný garant podujatia : RNDr. Alexander Dirner, CSc.,
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky, ÚFV PF UPJŠ
(dirner@vk.upjs.sk)

Záznam z akcie:

Záznam si môžete prehrať pomocou EVO Player, ktorý si spustíte z adresy.
evo.caltech.edu
kliknutím na button EVO Player.
Automaticky sa Vám stiahne player a zároveň aj spustí. Kliknete na Subor -> Otvorit URL kde vložíte URL adresu

http://yogi.ark.fw.sk/evo_archiv/_evx/2009_05_14_cani.evx

Player sa automaticky pripoji na server a začne prehrávať záznam.
POZOR je potrebné mať nainštalovanú JAVU (www.java.com)

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2009-05-20  Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved