KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Akcia


Obrazok


Tvrdé röntgenové žiarenie intermediálnych polarov


Dátum akcie: 2009-10-22

Celoústavný seminár ÚFV PF UPJŠ

Miesto konania: videokonferenčná miestnosť P 15, Jesenná 5, 1.poschodie

Čas konania: 22.10.2009, 13.45

Prednášajúci: RNDr. Rudolf Gális, PhD., Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky

Názov prednášky: Tvrdé röntgenové žiarenie intermediálnych polarov

Abstrakt: Skupina magnetických kataklizmatických premenných hviezd, kam patria aj intermediálne polary predstavuje významnú časť všetkých zdrojov tvrdého röntgenového až gama žiarenia, ktoré boli detegované sondou INTEGRAL. Náš výskum všetkých známych intermediálnych polarov založený na dátach z tejto sondy nám umožnil objaviť 5 nových doteraz nedetegovaných objektov. Analýza dát z detektorov INTEGRAL/IBIS a INTEGRAL/JEM-X ukázala, že toky žiarenia niektorých intemediálnych polarov sú premenné na dlhých časových škálach a navyše premennosť v spektrálnej oblasti tvrdého röntgenového až gama žiarenia je v korelácii so zmenami jasnosti týchto objektov na vlnových dĺžkach viditeľného svetla. Výskum širokopásmových (3-100 keV) spektier intermediálnych polarov ukázal, že tieto spektrá je možné veľmi dobre popísať modelom tepelného bremsstrahlung žiarenia, pričom v niektorých prípadoch je možné pozorovať aj zložku spôsobenú odrazom tohto žiarenia od opticky nepriehľadného materiálu, pravdepodobne povrchu bieleho trpaslíka.

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2009-10-21  Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved