KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Akcia


Obrazok


Kozmické počasie a Európa - projekt SWEETS


Dátum akcie: 2007-12-29

Sweets autobus Kozmické počasie a Európa

Space Weather and Europe
Educational Tool with the Sun

Projekt SWEETS

Kozmické počasie je primárne astronomický jav spôsobený slnečnou aktivitou a kozmickým žiarením, ale jeho štúdium je medzidisciplinárne a zahŕňa viaceré oblasti fyziky, techniky a ľudských aktivít. Kozmické počasie spôsobuje dôležité efekty pri poruchách družicovej navigácie (GPS), v telekomunikáciách, pri poruchách na družiciach, výpadkoch elektriny, korózii ropovodov a plynovodov, radiačnej záťaži pre cestujúcich v lietadlách a má vplyv na zmeny v elektronike. Jeho vplyv pre každodenný život porastie – napr. v aplikáciách satelitnej navigácie Galileo. Študujú sa jeho dlhodobé zmeny na počasie - ako je globálne otepľovanie. Predmetom záujmu je a bude aj jeho vplyv na biologické systémy.
Projekt SWEETS nám ukáže krásu a význam Slnka, slnečnej aktivity, kozmického žiarenia a kozmického počasia pre Európu. Slnečný aspekt tohto fenoménu sa stáva v spoločnosti viacej známym. Avšak ostatné aspekty zostávajú málo známe napriek veľkému potenciálnemu záujmu zo strany vedeckého, komerčného a spoločenského sektoru v Európe. Európa dosiahla významné výsledky v oblasti výskumu kozmického počasia ako aj kozmickej fyziky. To bude bude prezentované širokej verejnosti.
Konzorcium SWEETS organizuje putovnú prezentačnú výstavu cez cez celú Európu.. Autobus bude obsahovať interaktívnu výstavu vrátane zásielok prvého celosvetového CD-ROMu o kozmickom počasí, osobné počitače s prístupom k údajom z družíc pozorujúcich kozmické počasie v takmer reálnom čase, teleskop pre slnečné pozorovania návštevníkov, premietanie svetových najlepších filmov a obrázkov o kozmickom počasí a o aktivitách Medzinárodného heliofyzikálneho roku (IHY), postery a iné materiály pre verejnosť a pre výučbu. Na ceste bude auto sprevádzané európskymi vedcami – špecialistami na kozmické počasie.

SWEETS je projektom 6. rámcového programu EÚ.

Space Weather and Europe-Educational Tool with the Sun
Medzinárodný heliofyzikálny rok 2007

Informačný leták k výstavke
Plagát k výstavke Sweets
Pozvánka na slávnostné otvorenie výstavky

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2007-12-29  Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved