KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Akcia


Obrazok


Taje a záhady kvantovej fyziky


Dátum akcie: 2010-03-25

Univerzita P. J. Šafárika, Košice
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky ÚFV PF

( 25. marec 2010, 14:30 hod., učebna VECIT ÚFV PF UPJŠ )
Odborný garant podujatia : RNDr. Alexander Dirner, CSc.,
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky, ÚFV Prírodovedecká fakulta
dirner@vk.upjs.sk

Vás pozýva na

videokonferenčnú popularizačnú prednášku
v rámci programu Masterclasses 2010
pre študentov stredných škôl

RNDr. Martin Plesch, PhD.
University of Vienna, Austria, Fyzikálny ústav SAV Bratislava

Taje a záhady kvantovej fyziky

Prednáška je venovaná študentom a učiteľom stredných škôl Učebňa VECIT ÚFV PF UPJŠ, Park Angelinum 9 25. Marca 2010, 14:30 hod. Abstrakt: 25. marca o 14:30 bude na Katedre fyziky EF ZU (miestnosť NB 425) Masterclasses seminár pre stredoškolákov. Hosťom je slovenský fyzik Martin Plesch z Viedenskej univerzity, ktorý bude prednášať na tému "Taje a záhady kvantovej fyziky".

Abstrakt: Kvantová fyzika spôsobila v dvadsiatom storočí možno najzaujímavejšie a najpodnetnejšie diskusie nielen vo fyzikálnej komunite, ale aj v celej odbornej verejnosti. Einsteinov výrok: Neverím, že boh hrá v kocky rezonuje v povedomí mnohých podobne, ako jeho slávna rovnica E=m.c2. Porozprávame sa o tom, prečo je kvantová fyzika ťažko pochopiteľná a ešte ťažšie uveriteľná. Viac informácii nájdete na MC stránkach ( http://fyzika.uniza.sk/mc ) v časti semináre.

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2010-03-23  Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved