KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Akcia


Obrazok


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ UPJŠ V KOŠICIACH


Dátum akcie: 2011-02-04

Program:

9:00 Otvorenie a predstavenie fyzikálnych pracovísk (Jesenná 5, poslucháreň P/19)
doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc. - riaditeľ ÚFV

9:15 Základné informácie o štúdiu fyziky na PF UPJŠ (Jesenná 5, poslucháreň P/19)
RNDr. Marián Kireš, PhD.

9:45 - 12:30 Prehliadka vybraných fyzikálnych pracovísk a laboratórií ÚFV
v skupinách podľa záujmu


Katedra biofyziky (Jesenná 5, prízemie)
Biofyzika ako veda 21. storočia (Mgr. Gregor Banó, PhD., RNDr. Katarína Štroffeková, PhD.)

Katedra fyziky kondenzovaných látok (Park Angelinum 9, prízemie, suterén)
Laboratórium fyziky nízkych teplôt (Mgr. Peter Vrábel, Mgr. Róbert Tarasenko)
Laboratórium feromagnetizmu (prof. RNDr. Peter Kollár, CSc., RNDr. Ján Füzer, PhD.)
Laboratórium magnetických, transportných a optických vlastností (doc. RNDr. Rastislav Varga, PhD.)
SQUID – meranie magnetických vlastnosti látok (RNDr. Marcela Kajňáková, PhD.)

Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky (Jesenná 5, 1. poschodie)
Praktikum z jadrovej fyziky (RNDr. Janka Vrláková, PhD., Mgr. Barbora Petrušková)

Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky (Park Angelinum 9, miestnosť č.76, knižnica KTFAF)
Počítačová fyzika, Všeobecná a matematická fyzika (doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.)
Astronómia a astrofyzika (RNDr. Rudolf Gális, PhD., doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.)

Oddelenie didaktiky fyziky (Park Angelinum 9, P/02 VECIT, LKEF 4,5)
Pracovisko moderného učiteľa fyziky (RNDr. Jozef Hanč, PhD., RNDr. Ľudmila Onderová, PhD.)

Kontaktná osoba:
RNDr. Marián Kireš, PhD.,
zástupca riaditeľa ÚFV pre pedagogickú činnosť
marian.kires@upjs.sk

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2011-02-01  Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved