KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Akcia


Obrazok


Deň otvorených dverí - 10. februára 2012


Dátum akcie: 2012-02-10

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ srdečne pozýva študentov a učiteľov stredných škôl, prípadne i rodičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 10.2.2012 od 9.00 hod. v priestoroch jednotlivých ústavov fakulty, kde budú záujemcom o štúdium poskytnuté komplexné informácie o jednotlivých študijných odboroch, s možnosťou prehliadky pracovísk a laboratórií.

Veríme, že tento deň naplní očakávania na oboch stranách a bude prínosom pre všetkých zainteresovaných.

Účastníci Dňa otvorených dverí budú mať možnosť získať bezplatne certifikát na elektronické podpísanie prihlášky na VŠ už v deň jeho konania na rektoráte univerzity,  Šrobárova 2.  Viac informácií.

 

 ZAREGISTRUJ sa a VYHRAJ

Pre záujemcov, ktorí prídu na Deň otvorených dverí  a zaregistrujú sa prostredníctvom registračného formulára ponúkame možnosť zúčastniť sa zlosovania o zaujímavé ceny. Zlosovanie sa uskutoční 15. 2. 2012 na zasadnutí vedenia fakulty. Mená vylosovaných účastníkov budú zverejnené v aktualitách na webstránke fakulty. Ceny budú výhercom zaslané poštou na korešpondenčnú adresu uvedenú vo formulári.

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-01-24  Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved