KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Akcia


Obrazok


Nanoindentation and tribological properties of PECVD and magnetron sputtered WC-C coatings


Dátum akcie: 2012-02-23

Seminár KFKL v posluchárni P1, Park Angelinum 9, 23.2.2012 o 13:30 hod.

Doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.
Ústav materiálového výskumu SAV
Nanoindentation and tribological properties of PECVD and magnetron sputtered WC-C coatings

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-02-20  Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved