KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Akcia


Obrazok


Profesor Albrecht Wagner navštívil Slovensko na pozvanie Predsedníctva Slovenskej akadémie vied


Dátum akcie: 2007-11-22

Generálny riaditeľ nemeckého národného laboratória pre časticovú fyziku DESY v Hamburgu, profesor Albrecht Wagner, navštívil v dňoch 21. - 23. novembra 2007 Slovensko na pozvanie Predsedníctva Slovenskej akadémie vied (SAV). Prof. Wagner je vedecká osobnosť svetového formátu v oblasti časticovej fyziky. Počas pobytu na Slovensku mu predseda SAV Štefan Luby 21. novembra odovzdal čestnú vedeckú hodnosť "DrSc.honoris causa" v matematicko-fyzikálnych vedách. Toto ocenenie mu udelila Vedecká rada SAV za jeho prínos nielen do svetovej, ale i do rozvoja slovenskej časticovej fyziky.
Z pohľadu Slovenska je návšteva profesora Wagnera významná aj preto, lebo SR sa v tomto období stáva riadnym členom medzinárodného konzorcia na výstavbu (a následnú prevádzku) aj z celosvetového hľadiska najväčšieho zdroja synchrónneho žiarenia, tzv. XFEL projektu (röntgenový laser), ktorý poskytuje široké aplikačné možnosti nielen pre svetovú, ale aj slovenskú vedu, napríklad vo fyzike tuhej fázy, v chemickej fyzike, v biofyzike, v medicíne, pri vývoji liečiv a pod.
Na stretnutí s rektorom UPJŠ dňa 22. 11. 2007 boli prerokované otázky spolupráce košických fyzikálnych pracovísk i ďalších vedeckých pracovísk UPJŠ s DESY Hamburg. Hosť sa živo zaujímal o štruktúru UPJŠ ako aj o stave vzdelávania na slovenských vysokých školách. Riaditeľ UEF SAV, doc. Flachbart informoval pána rektora o výbornej spolupráci UEF SAV a UFV PF UPJŠ.

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2007-11-22  Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved