KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Akcia


Obrazok


Prírodou inšpirované optimalizačné techniky


Dátum akcie: 2012-03-15

Celoústavný seminár ÚFV PF UPJŠ
Miesto konania: poslucháreň P 1, Park Angelinum 9, 1.poschodie
Čas konania: 15.03.2012, 13.45
Prednášajúci: RNDr. Branislav Brutovský , CSc., Katedra biofyziky
Názov prednášky: Prírodou inšpirované optimalizačné techniky
Abstrakt:
Problém optimalizácie je starý ako ľudstvo samo. Už od dávnych vekov sú ľudia konfrontovaní s praktickými optimalizačnými problémami typu maximalizácia produkcie a zisku alebo minimalizácia nákladov a rizika. Metódy riešenia týchto problémov zodpovedali stupňu chápania reality a dostupným technológiám. V posledných niekoľkých desaťročiach sa stávajú čoraz populárnejšími metódy optimalizácie založené na analógii s procesmi pozorovanými v živej prírode. V prednáške predstavím princípy optimalizačnej metódy evolučné algoritmy, možnosti jej aplikácie pri riešení optimalizačných úloh ako aj možné využitie pri štúdiu biologických systémov.

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-03-13  Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved