KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Akcia


Obrazok


Habilitačná prednáška - Kvantové javy v dvojrozmerných magnetických systémoch


Dátum akcie: 2012-10-23

Dňa 23. októbra 2012 o 11:30 hod. (utorok)
na verejnom zasadnutí Vedeckej rady PF UPJŠ
sa uskutoční na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach vo Videokonferenčnej miestnosti ÚMV Jesenná 5 I. poschodie habilitačná prednáška:

„Kvantové javy v dvojrozmerných magnetických systémoch“

a obhajoba habilitačnej práce:

„Interplay of magnetic field and spatial anisotropy in low-dimensional quantum magnets“

RNDr. Alžbety O r e n d á č o v e j, DrSc.,

zamestnankyne Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach Prírodovedeckej fakulty Ústavu fyzikálnych vied
pozvánka

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-09  Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved