KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Akcia


Obrazok


MIF - Matematika, Informatika a Fyzika


Dátum akcie: 2007-12-05

Dovoľujeme si Vám oznámit, že na stránke http://mif.ccv.upjs.sk sa nachádza elektronická verzia didaktického časopisu Matematika, Informatika a Fyzika - MIF.

MIF - Matematika, Informatika, Fyzika
didaktický časopis učiteľov matematiky, informatiky, fyziky

Vydavateľ:
Metodicko-pedagogické centrum Prešov
Centrum celoživotného vzdelávania PF UPJŠ v Košiciach

Adresa redakcie:
Redakcia MIF
Metodicko-pedagogické centrum
Tarasa Ševčenka 11
080 20 Prešov

Redakčná rada

Vedúci redakčnej rady:
Doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. (PF UPJŠ, Ústav matematických vied)

Matematika
Doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. (PF UPJŠ, Ústav matematických vied)
prof. RNDr. Jan Kopka, CSc. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Přírodovědecká fakulta, Katedra matematiky)
RNDr. Stanislav Lukáč, PhD. (PF UPJŠ, Ústav matematických vied)
RNDr. Jana Hnatová (Metodicko-pedagogické centrum v Prešove)
RNDr. Alena Prídavková, PhD. (PF PU, Katedra matematickej edukácie)
Mgr. Viera Kundľová (Gymnázium J. A. Raymanna)

Informatika
RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. (PF UPJŠ, Ústav informatiky, Oddelenie didaktiky informatiky a podporných technológií)
Ing. Drahomír Knapík (Metodicko-pedagogické centrum v Prešove)
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. (FMFI UK, Katedra základov a vyučovania informatiky)
PaedDr. Miroslav Vojtek (Gymnázium sv. Jána Bosca v Bardejove)
Mgr. Valentína Gunišová (PF UPJŠ, Centrum celoživotného vzdelávania)

Fyzika
RNDr. Marián Kireš, PhD. (PF UPJŠ, Ústav fyzikálnych vied, Oddelenie didaktiky fyziky)
RNDr. Miroslav Krajňák, PhD. (Gymnázium J. A. Raymana v Prešove)
Doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc. (FMFI UK, Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky)
RNDr. Ivan Duľa (Gymnázium P.O.Hviezdoslava v Kežmarku)
RNDr. Libuša Segedyová (Základná škola Jenisejská 22 v Košiciach)

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2007-12-05  Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved