KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Akcia


Obrazok


Kooperatívne javy v silne korelovaných systémoch


Dátum akcie: 2013-02-19

Dňa 19. februára 2013 o 11:30 hod. (utorok)
sa uskutoční na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach vo Videokonferenčnej miestnosti ÚMV Jesenná 5 I. poschodie

obhajoba doktorskej dizertačnej práce vo vednom odbore 010304 Fzyika kondenzovaných látok a akustika na tému

„Kooperatívne javy v silne korelovaných systémoch“

RNDr. Pavla Farkašovského, CSc.,

pracovníka Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-02-13  Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved