KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Akcia


Obrazok


Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Alena Strejčková


Dátum akcie: 2013-10-23

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Vás pozýva na obhajobu dizertačnej práce s názvom:

Transport hypericínu v roztokoch a umelých lipidových membránach

RNDr. Aleny Strejčkovej

Študijný program: Biofyzika
Študijný odbor: 4.1.12 Biofyzika

Oponenti: prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc., FÚ MFF UK Praha, RNDr. Dušan Chorvát, PhD., Medzinárodné laserové centrum Bratislava

Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., PF UPJŠ Košice
Konzultant: Mgr. Gregor Bánó, PhD., PF UPJŠ Košice

Deň: 23. októbra 2013 o 13,30 hod.
Miesto: Videokonferenčná miestnosť na PF UPJŠ v Košiciach

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-10-21  Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved