KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Akcia


Obrazok


Digitálne technológie pre podporu aktívneho prírodovedného bádania


Dátum akcie: 2014-05-22

Seminár z Didaktiky fyziky
Prof. Ton Ellermeijer
Centre for microcomputer applications, Amsterdam, Holandsko

Seminár sa uskutoční vo štvrtok 22.05.2014 o 14:00 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, 1. poschodie, VKM miestnosť 110 a v následne priestoroch ODF ÚFV PF UPJŠ, Park Angelinum 9

Prof. Ton Ellermeijer je významným celosvetovo uznávaným odborníkom v oblasti využívania IKT vo vyučovaní prírodných vied a fyziky zvlášť. Je riaditeľom firmy CMA, ktorá produkuje systém COACH určený na meranie a spracovanie dát pomocou počítača a podieľa sa na príprave učiteľov a budúcich učiteľov v tejto oblasti.

Seminár bude zameraný na význam týchto technológií pre podporu výučby prírodných vied a bude obsahovať konkrétne ukážky aktivít pre vyučovanie fyziky.

Preklad do slovenského jazyka bude zabezpečený.

Využite prosím túto príležitosť vypočuť si skúseného odborníka v tejto oblasti.

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-05-18  Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved