KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Akcia


Obrazok


Obhajoba doktorskej dizertačnej práce - prof. Kollár


Dátum akcie: 2014-09-18

Sekretariát stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore 020600 Materiálové inžinierstvo so sídlom na Materiálovotechnologickej fakulte STU Trnava, Paulínska 16,

oznamuje,

že dňa 18. 09. 2014 o 11:00 hod. v miestnosti Z-105 sa uskutoční obhajoba doktorskej dizertačnej práce

prof. RNDr. Petra Kollára, CSc.,

pracovníka Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach na tému „Charakterizácia progresívnych práškových, kompaktovaných a kompozitných materiálov so špecifickými magnetickými vlastnosťami“. V zmysle Vyhlášky SKVH č. 65/1977 Zb. a v znení neskorších predpisov vykonaných Vyhláškou č. 302/1990 Zb. je autoreferát dizertačnej práce dostupný tu a dizertačná práca je k nahliadnutiu na sekretariáte stálej komisie u Bc. Aleny Michálikovej (OVVČ). Záujemcovia sa môžu pred konaním obhajoby písomne vyjadriť k dizertačnej práci alebo k odbornému profilu dizertanta, prípadne svoje stanoviská ústne predniesť priamo na obhajobe.

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-09-11  Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved