KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Akcia


Obrazok


H1 po 20 rokoch


Dátum akcie: 2008-05-22

Spomienkové stretnutie pražských a košických fyzikov, ktorí sa v roku 1987 spojili, aby vedecké bádanie v oblasti časticovej fyziky v bývalom Česko-slovensku posunuli do svetového centra v DESY Hamburg a pomohli vybudovať 3200 ton vážiaci detektor H1 (vľavo), ktorý v komplexe s urýchľovačom elektrónov a protónov HERA (vpravo) vytvoril najcitlivejší mikroskop na svete. Experimentálny komplex dokázal identifikovať a merať javy v priestore 1000-krát menšom ako je rozmer protónu. Výsledkom je nové poznanie o štruktúre protónu, štruktúre svetla – fotónu, ale aj nová kvalita ľudských vzťahov medzi českými a slovenskými fyzikmi, či už vo vede, alebo vo vzdelávaní novej generácie mladých časticových fyzikov.

Pozvánka pre fyzikov košických akademických inštitúcii ktorých oslovuje časticová fyzika alebo cítia, že nás spája bádanie na absolútnej hrane ľudského poznania... H1 experiment pre Košičanov znamenal vstup do špičkových západných laboratórií, otvoril nám dvere do CERN. Pod úspešné pôsobenie košických vedcov sa podpísalo vyše 30 fyzikov, technikov a laborantiek z mnohých oddelení ÚEF SAV a pracovísk Ústavu fyzikálnych vied na PF UPJŠ. Budeme veľmi radi, keď si v priebehu dňa zaspomíname, ako to v počiatku prebiehalo – príspevky Alice Valkárovej, Jozefa Ferenceia. Do sveta fyziky spacalovskej éry sa presunieme v príspevku Jaroslava Cvacha.
Vrcholom podujatia nebude len špičková prezentácia Jirka Chýly na tému čo dal H1 experiment fyzikálnemu poznaniu, ale hlavne panelová diskusia zúčastnených expertov na fyzikálne bádanie o smeroch rozvoja fyzikálnych vied v Čechách a na Slovensku, o hľadaní spoločných prienikov a priestoru vzájomnej spolupráce a mnohých iných problémoch, ktoré zaťažujú srdce fyzika. Sme radi, že na akcii sa zúčastní prevažná väčšina osobností, ktoré to všetko zinscenovali... Akcia sa bude niesť v spomienkovom a slávnostnom duchu, čomu ako dúfame prispeje aj pohár kvalitného tokajského vína z maďarskej Tallya, čím podčiarkujeme internacionálne aspekty nášho bádania.

Program:

13:00-13:30 Záver dopoludňajšieho programu pre študentov stredných škôl:
Predstavíme Vám košických a pražských expertov časticovej fyziky
Panelová diskusia expertov so študentmi, ktorí by videli svoj zmysel života bádať v oblasti výskumu javov mikrosveta.

13:30-15:00 Spomienkové prezentácie:
A. Valkárová: „H1 - historické poznámky“
J. Ferencei: „Košice v H1 experimente“

15:00-16:30 Vybrané fyzikálne príspevky
J. Cvach: „Spacal a éra pospacalovská“
J. Chýla: "Fyzika častíc pred a po experimentu H1"

16:00-17:00 Panelová diskusia zúčastnených fyzikálnych expertov na témy čo ťažia srdce dnešného fyzika. Ďakovne prejavy...

Fyzikálny program pokračuje nasledujúce 2 dni v Učebnom-Výcvikovom stredisku UPJŠ v Danišovciach, na ktoré Vás tiež srdečne pozývame.

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2008-05-22  Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved