KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Akcia


Obrazok


Studies of Diffractive Scattering of Photons at Large Momentum Transfer and the VFPS Detector at HERA


Dátum akcie: 2008-09-16

Vedenie Ústavu fyzikálnych vied Vás pozýva 16. 9. 2008, UTOROK na SEMINÁR

Bc. Tomáša HREUSA:

„Studies of Diffractive Scattering of Photons at Large Momentum Transfer and the VFPS Detector at HERA“

Seminár je súčasťou obhajoby dizertačnej práce doktorandského štúdia, realizovaného na Universite Libre de Bruxelles, Brusel, Belgicko a na UPJŠ, Košice v rámci programu COTUTELE.

Seminár sa koná v posluchárni P15 m.č. 107, na PF UPJŠ, Jesenná 5, o 9:30 hod.

Doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc. riaditeľ ÚFV

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2008-09-16  



Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetism



Meno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved