KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Akcie


Obrazok

Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


Dátum akcie: 2017-05-18

Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ a Oddelenie fyziky nízkych teplôt ÚEF SAV v Košiciach

Vás srdečne pozývajú na slávnostné otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov,
ktoré sa uskut

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2017-05-10  

Obrazok

Selected topics in magnetism


Dátum akcie: 2017-05-11

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Karol Szałowski
University of Łódź

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 11.05.2017 o 13:30 hod.

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2017-05-10  

Obrazok

PRECHOD SUPRAVODIČ-IZOLANT V TENKÝCH FILMOCH MoC


Dátum akcie: 2017-05-04

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. Veronika Hašková
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 4.5.201

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2017-02-08  

Obrazok

FUNKČNÉ MAGNETICKÉ MATERIÁLY PRIPRAVENÉ RÝCHLYM CHLADENÍM


Dátum akcie: 2017-04-20

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. Jakub Miňo
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 20.04.2017 o 13:30 hod.<

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2017-02-08  

Obrazok

LOCAL MAGNETOMETRY ON CUXTISE2


Dátum akcie: 2017-04-06

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. Zuzana Medvecká
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 6.04.2017

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2017-02-08  

Obrazok

PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF NANOSTRUCTURES FOR DIFFERENT APPLICATIONS


Dátum akcie: 2017-03-23

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. Dmytro Lotnyk
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 23.03.2017 o 13:30 hod

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2017-02-08  

Obrazok

FÁZOVÉ PRECHODY VO FRUSTROVANÝCH ISINGOVSKÝCH SYSTÉMOCH


Dátum akcie: 2017-03-09

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 09.03.20

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2017-02-08  

Obrazok

DYNAMIKA DOMÉNOVEJ STENY A SKYRMIÓNOV V TENKÝCH MAGNETICKÝCH VRSTVÁCH


Dátum akcie: 2017-02-23

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. Kornel Richter, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 23.02.2017 o 13

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2017-02-07  

Obrazok

DYNAMIKA DOMÉNOVEJ STENY V KONVEČNOM MIKRODRÔTE S CIRKULÁRNOU ANIZOTROPIOU

Dátum akcie: 2016-12-08

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. Mária Kladivová, PhD.
Katedra fyziky FEI TU Košice

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 08.12.2016 o 13:

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2017-02-08  

Obrazok


NÁZOV DIZAJN MIKROSTRUKTURY A TEXTURY IZOTROPNYCH ELEKTROTECHNICKYCH OCELI


Dátum akcie: 2016-11-24

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. František Kováč, CSc.
Ústav materiálového výskumu SAV, Košice

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 24.11.

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-11-14  

Obrazok

ŠTÚDIUM MAGNETOTRASPORTNÝCH VLASTNOSTI V Bi2Se3 TOPOLOGICKÝCH IZOLÁTOROCH DOPOVANÝCH Mn


Dátum akcie: 2016-10-27

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. Vladimír Tkáč, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 27.10.2016 o

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-11-14  

Obrazok

Bi-CONTAINING MULTIFERROIC PEROVSKITES: ELECTRONIC STRUCTURE AND MAGNETIC PROPERTIES


Dátum akcie: 2016-10-13

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Dr. Oleksandr Kotlyar, PhD.
B.Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering, Kharkiv, Ukraine

Seminár sa koná v posluchárni P1,


viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-11-14  

Obrazok

MAGNETICKÉ NANOČASTICE PRE PRAKTICKÉ APLIKÁCIE V ELEKTROTECHNIKE A BIOMEDICÍNE


Dátum akcie: 2016-09-29

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 29.

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-11-14  

Obrazok

Predstavenie projektu dizertačnej práce


Dátum akcie: 2016-06-14

Seminár z Didaktiky fyziky
Mgr. Eva Paňková, Mgr. Peter Štrauch
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-03-14  

Obrazok

Záverečné stretnutie účastníkov dištančného kurzu "Masterclasses - okná do modernej fyziky"


Dátum akcie: 2016-06-06

Záverečné stretnutie účastníkov dištančného kurzu sa koná na ÚFV PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 06.06.2016 o 8:30 hod.
program

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-06-03  

Obrazok

Záverečné stretnutie najúspešnejších riešiteľov dištančného kurzu


Dátum akcie: 2016-06-06

Záverečné stretnutie najúspešnejších riešiteľov sa koná na ÚFV PF UPJŠ, Park Angelinum 9, v Laboratóriu fyzikálneho vzdelávania m.č.82b., 06.06.2016 o 9:00 hod.
viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-06-03  

Obrazok

Skúsenosti z Erasmus+ pobytu na Univerzite La Rioja, Logrono v Španielsku venovaného problematike obrátenej výučby


Dátum akcie: 2016-05-24

Seminár z Didaktiky fyziky
Mgr. Eva Paňková
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 24.5.2016 o 14:30 h

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-03-14  

Obrazok

Prezentácia stavu rozpracovania dizertačnej práce


Dátum akcie: 2016-05-03

Seminár z Didaktiky fyziky
RNDr. Lucia Mišianiková, RNDr. Katarína Krišková, RNDr. Veronika Timková
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica K

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-03-14  

Obrazok

MAGNETICKÉ NANOČASTICE PRE PRAKTICKÉ APLIKÁCIE V ELEKTROTECHNIKE A BIOMEDICÍNE


Dátum akcie: 2016-04-28

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 28.

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-03-02  

Obrazok

Aktuálne trendy v školskom fyzikálnom experimente na ZŠ


Dátum akcie: 2016-04-26

Seminár z Didaktiky fyziky
PaedDr. Iveta Štefančínová, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 2

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-03-14  

Obrazok

Systém fyzikálneho vzdelávania v rámci International Baccalaureate


Dátum akcie: 2016-04-19

Seminár z Didaktiky fyziky
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
ODF Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI UK v Bratislave

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,


viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-03-14  

Obrazok

Sonification of information in biomolecular systems


Dátum akcie: 2016-04-19

SEMINÁR Z BIOFYZIKY
prof. Aatt Laaksonen
Katedra biofyziky

Seminár sa koná v Laboratóriu molekulárnych simulácii,
na PF UPJŠ, Jesenná 5, 19.04.2016 o 15:00 hod.


viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-11-19  

Obrazok

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK


Dátum akcie: 2016-04-14

Bc. Oleg Shylenko
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
POTLÁČANIE SUPRAVODIVOSTI ŠTUDOVANÉ SKENOVACOU TUNELOVOU MIKROSKOPIOU A SPEKTROSKOPIOU

Bc. Andrii Kliuikov
Ústav fyzikálny

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-03-02  

Obrazok

Študentská vedecká konferencia 2016


Dátum akcie: 2016-04-13

Študentská vedecká konferencia 2016 sa koná, 13.04.2016.
program

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-02-16  

Obrazok

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK


Dátum akcie: 2016-03-31

Bc. Martin Uličný
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
ŠTÚDIUM NÍZKOENERGETICKÝCH STAVOV GEOMETRICKY FRUSTROVANÝCH SYSTÉMOV

Bc. Lívia Lederová
Ústav fyzikálnych vied PF

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-03-02  

Obrazok

Bádateľsky orientované vyučovanie informatiky


Dátum akcie: 2016-03-22

Seminár z Didaktiky fyziky
RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Ústav Informatiky PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 22.3.2016 o 1

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-03-14  

Obrazok

SMB6 - SILNE KORELOVANÝ TOPOLOGICKÝ IZOLÁTOR?


Dátum akcie: 2016-03-17

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.
Ústav experimentálnej fyziky SAV

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 17.03.2

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-03-01  

Obrazok

Bádateľské prírodovedné laboratórium SteelPark Košice


Dátum akcie: 2016-03-15

Seminár z Didaktiky fyziky
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. + kolektív doktorandov TVF
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,
na PF UPJ

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-03-14  

Obrazok

MAGNETIC PROPERTIES OF THE MULTIFERROIC BI0.65LA0.35FE0.5SC0.5O3


Dátum akcie: 2016-03-03

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Dr. Aleksey Fedorchenko
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 03.03.2016 o 13:30

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-03-01  

Obrazok

LADENIE MAGNETICKÝCH A DIELEKTRICKÝCH VLASTNOSTI V ROMBICKÝCH KRYŠTÁLOCH RMn1-X FeXO3


Dátum akcie: 2016-02-18

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. Marián Mihálik, CSc.
Ústav experimentálnej fyziky SAV

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 18.02.2016 o

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-03-01  

Obrazok

Infraštruktúra PROMATECH - súčasnosť a ako ďalej?


Dátum akcie: 2016-02-12

Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií „PROMATECH“
organizuje
pracovný seminár
Infraštruktúra PROMATECH - súčasnosť a ako ďalej?

Seminár sa koná pia

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-02-10  

Obrazok

INTERACTION OF THIN CHALCOGENIDE FILMS WITH ELECTRON AND LASER BEAMS


Dátum akcie: 2015-12-17

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Dr. Vitaliy Bilanych, PhD.
Department of Applied Physics at Uzhgorod National University

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-10-02  

Obrazok

SUPRAVODIVOSŤ V BÓROM DOPOVANOM DIAMANTE V BLÍZKOSTI PRECHODU SUPRAVODIČ – IZOLANT


Dátum akcie: 2015-12-03

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Mgr. Tomaš Samuely, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 3.12.2015 o 13:3

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-10-02  

Obrazok

MAPOVANIE NAPÄŤOVÝCH POLÍ VZNIKAJÚCICH PRI INDENTOVANÍ V AMORFNÝCH MATERIÁLOCH POMOCOU X-RAY


Dátum akcie: 2015-11-19

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Mgr. Jana Gamcová, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 19.11.2015 o 13:3

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-10-02  

Obrazok

ENTROPIA FRUSTROVANÝCH SPINOVÝCH KLASTROV


Dátum akcie: 2015-11-05

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
doc. RNDr. Milan Žukovč, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 5.11.2015

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-10-02  

Obrazok

DÔSLEDKY VIRTUALIZÁCIE SOCIÁLNEHO PRIESTORU...


Dátum akcie: 2015-10-22

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. Pavel Murín, CSc.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 22.10.2015 o 13:3

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-10-02  

Obrazok

BEREZINSKII-KOSTERLITZ-THOULESSOV FÁZOVÝ PRECHOD V DVOJROZMERNÝCH KVANTOVÝCH MAGNETOCH


Dátum akcie: 2015-10-08

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
doc. RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 8

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-10-02  

Obrazok

PHOTO-CONTROLLED MAGNETISM ABOVE 77 KELVIN: A STORY OF UNEXPECTED AND EXPECTED DISCOVERIES


Dátum akcie: 2015-09-24

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
prof. Mark W. Meisel
Department of Physics and NHMFL, University of Florida, Gainesville, USA

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ,

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-10-02  

Obrazok

Zamestnanci ÚFV PF UPJŠ organizujú vedecký tábor PhysEduCamp pre študentov stredných škôl


Dátum akcie: 2015-06-22

V rámci riešenia projektu Comenius LLP: ScienceCamp, pripravili pracovníci ODF ÚFV, doktorandi TVF a študenti učiteľstva v kombinácii s fyzikou pre žiakov stredných škôl 5-dňový vedecký tábor PhysE

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-06-22  

Obrazok

Skúsenosti z doktorandského pobytu na University of Minho Braga, Portugalsko


Dátum akcie: 2015-05-27

Seminár z Didaktiky fyziky
RNDr. Mária Bilišňanská
ODF ÚFV PF UPJŠ v Košiciach

Seminár sa koná 27.5.2015 v miestnosti č. 76, knižnica KFKL,
Park Angelinum 9 o 14:30.

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-06-01  

Obrazok

Digitálne technológie pre podporu vyučovania prírodovedy na 1. stupni základných škô


Dátum akcie: 2015-05-20

Seminár z Didaktiky fyziky
Dr. Ewa Kedzierska
CMA Amsterdam

Seminár sa koná 20.5.2015 v miestnosti č. 76, knižnica KFKL,
Park Angelinum 9 o 10:00.

Prezentácia:

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-06-01  

Obrazok

Bádateľské aktivity s podporou digitálnych technológií v prírodovednom vzdelávaní


Dátum akcie: 2015-05-19

Seminár z Didaktiky fyziky
Dr. Ewa Kedzierska
CMA Amsterdam

Seminár sa koná 19.5.2015 v miestnosti č. 82, knižnica KFKL,
Park Angelinum 9 o 13:30.

Prezentácia:

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-06-01  

Obrazok

Štandardizované testovanie prírodovednej gramotnosti žiakov


Dátum akcie: 2015-05-07

Seminár z Didaktiky fyziky
RNDr. Mária Berová
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 7.5.2015 o 13:30

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-06-01  

Obrazok

Študijný pobyt CMA Amsterdam


Dátum akcie: 2015-03-26

Seminár z Didaktiky fyziky
Mgr. Katarína Krišková a Mgr. Brigita Balogová
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,
na PF UPJŠ, Park

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-06-01  

Obrazok

Študijný pobyt UNIVERSITY OF LJUBLJANA, FACULTY OF EDUCATION


Dátum akcie: 2015-03-12

Seminár z Didaktiky fyziky
Mgr. Lucia Mišianiková
ODF Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 12.3.2015

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-04-15  

Obrazok

PINNING AND FLUX-FLOW INSTABILITIES IN SUPERCONDUCTING FILMS


Dátum akcie: 2015-02-23

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Prof. VALERIY SHKLOVSKIY
Institute of Theoretical Physics National Scientific Center - Kharkiv Institute of Physics and Technology, Kharkiv, Ukraineviac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-02-20  

Obrazok

Perception and Implementation of Inquiry Teaching with Technology: Difference between Dutch and Vietnamese teachers


Dátum akcie: 2015-02-03

Seminár z Didaktiky fyziky
Trinh-Ba Tran
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 3.2.2015 o 11:00 hod.

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-03-15  

Obrazok

Hand on science. Actively approaching science education?


Dátum akcie: 2015-01-15

Seminár z Didaktiky fyziky
prof. Manuel Filipe P.C.M. Costa
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 15.1.

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-03-15  

Obrazok

TERMODYNAMIKA KOVOVÝCH SYSTÉMOV PRI APLIKÁCII VONKAJŠIEHO TLAKU


Dátum akcie: 2014-12-18

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Doc. RNDr. MICHAL JAŠČUR, CSc.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 18.12.201

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-09-11  

Obrazok

Predstavenie tém a cieľov dizertačných prác


Dátum akcie: 2014-12-16

Seminár z Didaktiky fyziky
Mgr. Eva Paňková, Mgr. Peter Štrauch
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-01-27  

Obrazok

ENERGETICKÁ MEDZERA V SPEKTRE EXCITÁCII NÍZKOROZMENÝCH MAGNETOV


Dátum akcie: 2014-12-04

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. ERIK ČIŽMÁR, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 04.12.2014 o 13

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-09-11  

Obrazok

Liquid crystals, our everyday friends


Dátum akcie: 2014-11-25

Seminár z Didaktiky fyziky
prof. Mojca ČEPIČ
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 25.11.2014 o 14:30

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-03-15  

Obrazok

VPLYV HYDROSTATICKEHO TLAKU NA SUPRAVODIVOSŤ YB6


Dátum akcie: 2014-11-20

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. SLAVOMÍR GABÁNI, PhD.
Ústav experimentálnej fyziky SAV

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 20.11.2014

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-09-11  

Obrazok

Metodologické přístupy k badatelsko-orientované výuce fyziky


Dátum akcie: 2014-11-11

Seminár z Didaktiky fyziky
prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 11.1

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-03-15  

Obrazok

TRANSMISNÁ ELEKTRÓNOVÁ MIKROSKOPIA NA UPJŠ A SAV


Dátum akcie: 2014-11-06

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Ing. VLADIMÍR GIRMAN, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 06.11.2014 o 1

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-09-11  

Obrazok

MAGNETIZAČNÉ PROCESY V BISTABILNÝCH MIKRODRÔTOCH A MOŽNOSTI ICH APLIKÁCIE


Dátum akcie: 2014-10-23

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Doc. RNDr. RASTISLAV VARGA, DrSc.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 23.10.20

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-09-11  

Obrazok

Meranie kvality formatívneho hodnotenia


Dátum akcie: 2014-10-21

Seminár z Didaktiky fyziky
RNDr. Veronika Hubeňáková
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 21.10.201

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-01-27  

Obrazok

SPINOVÁ RELAXACIA V GEOMETRICKY FRUSTROVANOM SYSTÉME ER2TI2O7 KEĎ “DOBRÝ “MODEL NIE JE DOBRÝ


Dátum akcie: 2014-10-09

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Prof. Ing. MARTIN ORENDÁČ, CSc.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 09.10.20

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-09-11  

Obrazok

Predstavenie aktuálneho stavu rozpracovania dizertačnej práce


Dátum akcie: 2014-10-07

Seminár z Didaktiky fyziky
Mgr. Lucia Mišianiková, Mgr. Brigita Balogová, Mgr. Katarína Krišková
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-01-27  

Obrazok

MOLEKULOVÉ MAGNETY V BIOSYSTÉMOCH A INŠPIRÁCIE PRE MATERIÁLOVÉ APLIKÁCIE


Dátum akcie: 2014-09-25

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Prof. Ing. MARIAN ANTALIK, DrSc.
Ústav experimentálnej fyziky SAV

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 25.09.20

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-09-11  

Obrazok

Zhodnotenie konferencií


Dátum akcie: 2014-09-23

Seminár z Didaktiky fyziky
GIREP Palermo, HSCI Aveiro, Vanovičove dni, ICTE Rožnov
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,
na PF UPJŠ

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-01-27  

Obrazok

Obhajoba doktorskej dizertačnej práce - prof. Kollár


Dátum akcie: 2014-09-18

Sekretariát stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore 020600 Materiálové inžinierstvo so sídlom na Materiálovotechnologickej fakulte STU Trnava, Paulínska 16,

oz

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-09-11  

Obrazok

MAGNETOŠTUKTÚRNE KORELÁCIE ORGANICKÝCH SYSTÉMOV NA BÁZE PLANÁRNYCH MOLEKÚL TCNQ


Dátum akcie: 2014-05-22

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. MARTIN BOTKO
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 22.05.2014 o 13:30 hod.

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-04-28  

Obrazok

Digitálne technológie pre podporu aktívneho prírodovedného bádania


Dátum akcie: 2014-05-22

Seminár z Didaktiky fyziky
Prof. Ton Ellermeijer
Centre for microcomputer applications, Amsterdam, Holandsko

Seminár sa uskutoční vo štvrtok 22.05.2014 o 14:00 na Prírodovedeckej fakul

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-05-18  

Obrazok

ŠTÚDIUM NEKONVEN?NÝCH FÁZOVÝCH PRECHODOV A SPINOVEJ DYNAMIKY V NÍZKOROZ MERNÝCH MAGNETICKÝCH SYSTÉMOCH


Dátum akcie: 2014-05-15

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. VLADIMÍR TKÁ?
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 15.05.2014 o 13:30 h

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-04-28  

Obrazok

MODERNÉ HEUSLEROVÉ ZLIATINY, ICH PRÍPRAVA A CHARAKTERIZÁCIA


Dátum akcie: 2014-04-03

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. TOMAŠ RYBA
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 03.04.2014 o 13:30 hod.<

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-04-28  

Obrazok

STEINMETZOV ZÁKON V MAGNETICKY MÄKKÝCH KOMPOZITNÝCH MATERIÁLOCH NA BÁZE ŽELEZA


Dátum akcie: 2014-03-20

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Mgr.VLADIMÍR VOJTEK
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 20.03.2014 o 13:30 h

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-04-28  

Obrazok

DYNAMIKA MAGNETIZA?NÝCH PROCESOV MAGNETICKY MÄKKÝCH PÁSOK A LISOVANÝCH PRÁŠKOVÝCH MATERIÁLOV


Dátum akcie: 2014-03-20

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Mgr. SAMUEL DOBÁK
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 20.03.2014 o 13:30 hod.

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-04-28  

Obrazok

DEMAGNETIZA?NÉ MAGNETICKÉ POLE V MAGNETICKY MÄKKÝCH KOMPOZITOCH


Dátum akcie: 2014-03-06

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Prof. RNDr. PETER KOLLÁR, CSc.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 06.03.201

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-04-28  

Obrazok

NANOŠTRUKTUROVANÉ POVRCHY


Dátum akcie: 2014-02-20

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Mgr. VLADIMÍR KOMANICKÝ, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 20.02.201

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-04-28  

Obrazok

Štúdium supravodivosti v CuxTiSe2


Dátum akcie: 2013-12-12

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD.
Ústav experimentálnej fyziky SAV

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, štvrtok,

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-10-21  

Obrazok

Catalysis of a third millenium: towards hydrogen economy


Dátum akcie: 2013-11-28

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Dusan Strmcnik, Ph.D.
Argonne National Laboratory, USA

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, štvrtok, 28. novembe

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-10-21  

Obrazok

TBA


Dátum akcie: 2013-11-21

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
prof. Ionel Chicinas
Technical University of Cluj-Napoca, Rumunsko

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, štvrtok,

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-10-21  

Obrazok

Nezvyčajné kvantové stavy a kvantové fázové prechody v presne riešiteľnom Isingovom-Heisenbergovom rebríku


Dátum akcie: 2013-11-07

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, štvrtok,

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-10-21  

Obrazok

Analógie horizontov udalostí v supratekutom He-3


Dátum akcie: 2013-10-24

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. Peter Skyba, CSc.
Ústav experimentálnej fyziky SAV

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, štvrtok, 24. ok

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-10-21  

Obrazok

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Alena Strejčková


Dátum akcie: 2013-10-23

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Vás pozýva na obhajobu dizertačnej práce s názvom:

Transport hypericínu v roztokoch a umelých lipidových membránach

RNDr. A

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-10-21  

Obrazok

Magnetická relaxácia v CsGd(MoO4)2 - nízkorozmernom dipólovom magnete s vrstevnatou štruktúrou


Dátum akcie: 2013-10-10

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Doc. RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9,

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-10-21  

Obrazok

Skenovacia tunelová mikroskopia pohybu supravodivých vortexov


Dátum akcie: 2013-09-26

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Mgr. Tomáš Samuely, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, štvrtok, 26. s

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-10-21  

Obrazok

Completing John Wheeler´s Vision: Undergraduate General Relativity


Dátum akcie: 2013-06-27

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Vás pozýva na prednášku o Einsteinovej teórii relativity a jej výučbe ako pilieri dnešnej astrofyziky a kozmológie s názvom:

Completing John

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-10-04  

Obrazok

DYNAMIKA DOMÉNOVEJ STENY V TENKÝCH MAGNETICKÝCH DRÔTOCH


Dátum akcie: 2013-05-16

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. KORNEL RICHTER
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 16.05.2013 o 13:30 h

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-02-13  

Obrazok

ŠTÚDIUM KVANTOVÝCH PROCESOV V NÍZKOROZMERNÝCH MAGNETICKÝCH SYSTÉMOCH


Dátum akcie: 2013-05-02

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. RÓBERT TARASENKO
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 02.05.2013 o 13:3

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-04-06  

Obrazok

The Structure and Properties of Carbon Cones


Dátum akcie: 2013-04-23

Prednáška v rámci seminára Fyziky kondenzovaných látok a projektu “KVARK”

The Structure and Properties of Carbon Cones

prof. Dr. Geir Helgesen
Physics Department, Instit

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-04-16  

Obrazok

DIPLOMOVÉ PRÁCE PF UPJŠ


Dátum akcie: 2013-04-18

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Bc. VIKTÓRIA SOLTÉSZOVÁ, Bc. VERONIKA HAŠKOVÁ
DIPLOMOVÉ PRÁCE PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-04-10  

Obrazok

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK


Dátum akcie: 2013-04-04

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Bc. FRANTIŠEK VAVREK, Bc. ZUZANA MEDVECKÁ
DIPLOMOVÉ PRÁCE PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 04.04

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-02-13  

Obrazok

ŠTÚDIUM VPLYVU MAGNETICKÝCH INTERAKCII NA VLASTNOSTI NANOČASTICOVÝCH SYSTÉMOV


Dátum akcie: 2013-03-21

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. ADRIANA ZELEŇÁKOVÁ, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 21.03.2

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-02-13  

Obrazok

STRUCTURAL AND ELECTRICAL CHARACTERIZATION OF SiGe HETERO- ..STRUCTURES CONTAINING A PURE Ge STRAINED QUANTUM WELL Si0.2Ge0.8/20nm sGe/Si0.2Ge0.8 WITH ULTRA-HIGH 2DHG MOBILITY AT LOW TEMPERATURES (> 1M cm2/Vs)


Dátum akcie: 2013-03-07

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Dr. OLEG A. MIRONOV
Nano Silicon Group, Department of Physics, University of Warwick, Coventry, UK

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UP

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-02-13  

Obrazok

DESIGN AND DISCOVERY OF NEW PHOTOCONTROLLED MAGNETS: NANOSCALED "ALCHEMY"


Dátum akcie: 2013-02-21

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Prof. MARK W. MEISEL
Department of Physics, University of Florida, Gainesville, Florida, USA

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, P

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-02-13  

Obrazok

Kooperatívne javy v silne korelovaných systémoch


Dátum akcie: 2013-02-19

Dňa 19. februára 2013 o 11:30 hod. (utorok)
sa uskutoční na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach vo Videokonferenčnej miestnosti ÚMV Jesenná 5 I. poschodie

obhajoba doktorskej dizertačnej pr

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-02-13  

Obrazok

BUDOVANIE VEDECKEJ GRAMOTNOSTI ŠTUDENTOV RIEŠENÍM EXPERIMENTÁLNYCH ÚLOH TURNAJA MLADÝCH FYZIKOV


Dátum akcie: 2012-12-13

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Doc. RNDr. MARIÁN KIREŠ, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 13.12.2012

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-13  

Obrazok

Prezentácia záverečných prác študentov učiteľstva


Dátum akcie: 2012-12-11

Seminár z Didaktiky fyziky
Bc. Lucia Mišianiková,Bc. Brigita Balogová, Bc. Lenka Miklošová, Bc. Miroslav Svitana
Oddelenie didaktiky fyziky

Seminár sa koná v posluchárni P2/VECIT re

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-13  

Obrazok

X-RAY FREE ELECTRON LASER V HAMBURGU: RIADENIE SPOLOČNOSTI, STAV VÝSTAVBY A NOVÉ PRÍLEŽITOSTI PRE SMEROVANIE VÝSKUMU


Dátum akcie: 2012-12-06

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Prof. RNDr. PAVOL SOVÁK, CSc.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 06.12.2012

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-13  

Obrazok

KOMPLEXNÁ PERMEABILITA A MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LISOVANÝCH MAGNETICKY MÄKKÝCH MATERIÁLOV


Dátum akcie: 2012-11-22

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. JÁN FŰZER, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 22.11.2012 o 13:30

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-13  

Obrazok

Okrúhly stôl


Dátum akcie: 2012-11-13

Stretnutie akademickej obce ÚFV "Výskumná infraštruktúra na ÚFV"
13.11.2012 o 15:00 hod. VKM, Jesenná 5, I.poschodie

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-13  

Obrazok

Predstavenie zámerov dizertačných prác


Dátum akcie: 2012-11-13

Seminár z Didaktiky fyziky
Mgr. Veronika Feková, Mgr. Mária Nováková
Oddelenie didaktiky fyziky

Seminár sa koná v posluchárni P2/VECIT resp. LKEF 5,
na PF UPJŠ, Park Angelinum

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-13  

Obrazok

BUDOVANIE INFRAŠTRUKTURY PRE VEDU NA KATEDRE FYZIKY FEI TUKE


Dátum akcie: 2012-11-08

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Doc. RNDr. DUŠAN OLČÁK, CSc.
Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Pa

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-13  

Obrazok

Koncepcia vyučovania fyziky na ZŠ a jej spracovaniev učebniciach


Dátum akcie: 2012-11-07

Seminár z Didaktiky fyziky
doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.
Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI UK v Bratislave

Seminár sa koná v posluchárni P2/VECIT resp. LKEF 5,


viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-13  

Obrazok

Hands on Science Network


Dátum akcie: 2012-10-30

Seminár z Didaktiky fyziky
Prof. Manuel Filipe P. C. M. Costa
Physics Department of the University of Minho, Barga, Portugal

Seminár sa koná v posluchárni P2/VECIT resp. LKEF 5,
na

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-13  

Obrazok

FYZIKÁLNE PRÍSTUPY K RIEŠENIU ÚLOH SYSTÉMOVEJ BIOLOGIE


Dátum akcie: 2012-10-25

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Doc. RNDr. JOZEF ULIČNÝ, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 25.10.2012

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-13  

Obrazok

Habilitačná prednáška - Kvantové javy v dvojrozmerných magnetických systémoch


Dátum akcie: 2012-10-23

Dňa 23. októbra 2012 o 11:30 hod. (utorok)
na verejnom zasadnutí Vedeckej rady PF UPJŠ
sa uskutoční na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach vo Videokonferenčnej miestnosti ÚMV Jesenná 5 I. posch

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-09  

Obrazok

Príprava učiteľov fyziky a školská reforma


Dátum akcie: 2012-10-16

Seminár z Didaktiky fyziky
Dr.h.c. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD.
Katedra fyziky,matematiky a techniky FHPV PU v Prešove

Seminár sa koná v posluchárni P2/VECIT resp. LKEF 5,
na PF

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-13  

Obrazok

UPJŠ sa stala školiacim pracoviskom Doktorandskej školy


Dátum akcie: 2012-10-16

Katedra biofyziky Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa stala školiacim pracoviskom Doktorandskej školy „Interdisciplinaire pour le vivant“ (Interdis

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-16  

Obrazok

JADROVÁ MAGNETICKÁ REZONANCIA POD TLAKOM


Dátum akcie: 2012-10-11

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. GABRIEL PRISTÁŠ, PhD.
Ústav experimentálnej fyziky SAV

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 11.10.2012

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-09  

Obrazok

Pozvánka na odborné prezentácie laboratórnej techniky


Dátum akcie: 2012-10-10

Spoločnosť FISHER Slovakia Vás srdečne pozýva na odborné prezentácie LABORATÓRNEJ TECHNIKY, ktoré sa uskutočnia na významných pracoviskách v čase od 9:00 do 14:00
Program akcie ( viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-09  

Obrazok

Prírodovedecká čajovňa


Dátum akcie: 2012-10-10

Rozpravy zo sveta vedy pri šálke čaju alebo kávy
Rozšírte svoje obzory a hľadajte inšpirácie tam, kde ste to nikdy nepredpokladali...

10. 10. 2012 o 13.30 hod.
vo Veľkej zasadacej miestnosti

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-09  

Obrazok

Didaktické konferencie a semináre


Dátum akcie: 2012-10-02

Seminár z Didaktiky fyziky
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD., RNDr. Ľudmila Onderová, PhD., RNDr. Jozef Hanč, PhD.

Seminár sa koná v posluchárni P2/VECIT r

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-13  

Obrazok

4FKLd


Dátum akcie: 2012-05-17

RNDr. Peter Vrábel
4FKLd - Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-02-20  

Obrazok

Štúdium základného stavu silne korelovaných zlúčenín na báze vzácnych zemín


Dátum akcie: 2012-05-03

Mgr. Ivan Čurlík
4FKLd - Ústav experimentálnej fyziky SAV

Štúdium základného stavu silne korelovaných zlúčenín na báze vzácnych zemín

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-02-20  

Obrazok

Cluster glass magnetism in the phase-separated perovskite manganites


Dátum akcie: 2012-04-19

Dr. Elena Fertman, PhD.
B.Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering NASU, Kharkov, Ukrajina

Cluster glass magnetism in the phase-separated perovskite manganites

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-02-20  

Obrazok

Spinová dynamika v supratekutých fázach hélia-3 v limite T-›0 K


Dátum akcie: 2012-03-29

Bc. Maroš Skyba
2FKLm – Fyzika kondenzovaných látok

Spinová dynamika v supratekutých fázach hélia-3 v limite T-›0 K

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-02-20  

Obrazok

MAGNETIC PROPERTIES OF AMORPHOUS AND NANOSTRUCTURED MICROWIRES FOR TECHNOLOGICAL APPLICATIONS


Dátum akcie: 2012-03-22

Jesus Olivera Cabo, PhD.
Sensor department, Centre for applied acoustics and non-destructive evaluation, CSIC, Madrid, Spain

MAGNETIC PROPERTIES OF AMORPHOUS AND NANOSTRUCTURED MICROWIRES FOR T

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-02-20  

Obrazok

Prírodou inšpirované optimalizačné techniky


Dátum akcie: 2012-03-15

Celoústavný seminár ÚFV PF UPJŠ
Miesto konania: poslucháreň P 1, Park Angelinum 9, 1.poschodie
Čas konania: 15.03.2012, 13.45
Prednášajúci: RNDr. Branislav

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-03-13  

Obrazok

Magnetizmus organických látok a faktory, ktoré ho môžu ovplyvňovať


Dátum akcie: 2012-03-08

RNDr. Marcela Kajňáková, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
Magnetizmus organických látok a faktory, ktoré ho môžu ovplyvňovať

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-02-20  

Obrazok

Nanoindentation and tribological properties of PECVD and magnetron sputtered WC-C coatings


Dátum akcie: 2012-02-23

Seminár KFKL v posluchárni P1, Park Angelinum 9, 23.2.2012 o 13:30 hod.

Doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.
Ústav materiálového výskumu SAV
Nanoindentation and tribological properties o

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-02-20  

Obrazok

Deň otvorených dverí - 10. februára 2012


Dátum akcie: 2012-02-10

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ srdečne pozýva študentov a učiteľov stredných škôl, prípadne i rodičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 10.2.

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-01-24  

Obrazok

Inauguračné prednášky


Dátum akcie: 2012-02-01

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-01-24  

Obrazok

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ UPJŠ V KOŠICIACH


Dátum akcie: 2011-02-04

Program:

9:00 Otvorenie a predstavenie fyzikálnych pracovísk (Jesenná 5, poslucháreň P/19)
doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc. - riaditeľ ÚFV

9:15 Základné informácie o štúd

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2011-02-01  

Obrazok

XFEL svetlo budúcnosti je na dosah a Slovensko bude pritom


Dátum akcie: 2010-10-13

XFEL - svetlo budúcnosti je na dosah a Slovensko bude pritom

prednášajú a moderujú
Ing. K. Saksl DrSc., prof. RNDr. P. Sovák CSc., RNDr. Š. Michalik

Chceš sa dozvedieť niečo o naj

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2010-10-11  

Obrazok

Taje a záhady kvantovej fyziky


Dátum akcie: 2010-03-25

Univerzita P. J. Šafárika, Košice
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky ÚFV PF

( 25. marec 2010, 14:30 hod., učebna VECIT ÚFV PF UPJŠ )
Odborný garant podujatia : RNDr. Alexander Dirner, CSc

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2010-03-23  

Obrazok

Zdroje rtg. žiarenia a ich využitie vo fyzike, biológii, chémii a materiálovom výskume


Dátum akcie: 2010-03-04

Synchrotrón – mikroskop do nanosveta
XFEL – svetlo budúcnosti je na dosah

prednášajú a moderujú
Ing. K. Saksl PhD., prof. RNDr. P. Sovák CSc., RNDr. Š. Michalik
<

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2010-02-26  

Obrazok

Tvrdé röntgenové žiarenie intermediálnych polarov


Dátum akcie: 2009-10-22

Celoústavný seminár ÚFV PF UPJŠ

Miesto konania: videokonferenčná miestnosť P 15, Jesenná 5, 1.poschodie

Čas konania: 22.10.2009, 13.45

Prednášajúci:<

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2009-10-21  

Obrazok

Slovenský príspevok k výstavbe urýchlovacieho okruhu LHC v CERN-e - Ing. Dušan Cáni


Dátum akcie: 2009-05-14

Univerzita P. J. Šafárika, Košice
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky ÚFV PF
(14. máj 2009, 14:30 hod., KJaSF, Jesenná 5)

Vás pozýva na EVO videokonferečnú populariz

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2009-05-20  

Obrazok

Symetrie a ich narušenia - Doc. RNDr. Martin Mojžiš, CSc.


Dátum akcie: 2009-04-16

Univerzita P. J. Šafárika, Košice
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky ÚFV PF
(16. apríl 2009, 14:30 hod., KJaSF, Jesenná 5)

Vás pozýva na EVO videokonferečnú populariz

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2009-04-16  

Obrazok

Menovanie riaditeľov ústavov


Dátum akcie: 2009-04-01

P o z v á n k a.
Vážení členovia Akademickej obce Ústavu fyzikálnych vied,
v súvislosti s menovaním riaditeľov ústavov našej fakulty a ich uvedením do funkcie Vás pozývam na stretnutie akademic

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2009-03-30  

Obrazok

International MASTERCLASSES - Hands on Particle Physics


Dátum akcie: 2009-04-01

Univerzita P. J. Šafárika, Košice
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky ÚFV PF
(1. apríl 2009, 8:30 – 18:00 hod., KJaSF, Jesenná 5)

Odhalenie sveta kvarkov a leptónov p

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2009-04-16  

Obrazok

X-ray Free Electron Laser príležitosť pre integráciu výskumu nielen na UPJŠ ale i v SR


Dátum akcie: 2009-03-18

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pozýva zamestnancov a študentov UPJŠ na

XXXI. celofakultný vedecký seminár na tému:

X-ray Free Electron Laser príležitosť pre integrá

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2009-03-20  

Obrazok

Seminár Ústavu jadrovej a subjadrovej fyziky


Dátum akcie: 2009-01-27

Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky ÚFV PF UPJŠ
Vás srdečne pozýva na cyklus prednášok:

Borisa Tomášika, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
a
Ivana Mela, Ž

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2009-01-30  

Obrazok

ILL-Slovensko - nové možnosti využitia rozptylu neutrónov


Dátum akcie: 2009-01-23

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
dovoľujeme si Vás týmto pozvať na seminár „ILL-Slovensko – nové možnosti využitia rozptylu neutrónov“ organizovaný pri príležitosti pripojenia sa Slovenska

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2009-01-31  

Obrazok

Mach cones in heavy ion collisions


Dátum akcie: 2009-01-08

Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky ÚFV PF UPJŠ

Vás srdečne pozýva na seminárnu prednášku:

"Mach cones in heavy ion collisions"

Prednáša: Giorgio Torrieri


viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2008-12-23  

Obrazok

Tvorivý učiteľ fyziky


Dátum akcie: 2008-12-09

Zborník príspevkov z pracovného seminára, ktorý sa konal dňa 22.-25. jún 2008 v Kongresovom centre SAV Smolenice. Zborník je spracovaný v elektronickej podobe na tejto adrese viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2008-12-09  

Obrazok

Studies of Diffractive Scattering of Photons at Large Momentum Transfer and the VFPS Detector at HERA


Dátum akcie: 2008-09-16

Vedenie Ústavu fyzikálnych vied Vás pozýva 16. 9. 2008, UTOROK na SEMINÁR

Bc. Tomáša HREUSA:

„Studies of Diffractive Scattering of Photons at Large Momentum Transfer and the VFPS Detector a

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2008-09-16  

Obrazok

H1 po 20 rokoch


Dátum akcie: 2008-05-22

Spomienkové stretnutie pražských a košických fyzikov, ktorí sa v roku 1987 spojili, aby vedecké bádanie v oblasti časticovej fyziky v bývalom Česko-slovensku posunuli do svetového centra v DESY Hamburg a pomo

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2008-05-22  

Obrazok

Matematická teória ekonomickej rovnováhy v historickej perspektíve


Dátum akcie: 2008-03-12

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pozýva zamestnancov a študentov UPJŠ na

XXVIII. celofakultný vedecký seminár na tému:

MATEMATICKÁ TEÓRIA EKONOMICKEJ ROVNOVÁHY V HISTO

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2008-03-12  

Obrazok

Dr. Ludwik Dobrzynski - Laboratoire Leprince Ringuet - Ecole polytechnique


Dátum akcie: 2008-03-10

Ústav fyzikálnych vied, Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky PF UPJŠ
Ústav experimentálnej fyziky SAV

Vás pozývajú na prednášku z oblasti Fyziky elementárnych častíc

Dr. Ludwik Do

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2008-03-10  

Obrazok

Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov 2008


Dátum akcie: 2008-02-07

V snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých fyzikov v oblasti základného a aplikovaného výskumu Slovenská fyzikálna spoločnosť udeľuje každoročne ceny za vedecké práce mladých fyzikov. Za týmto

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2008-02-07  

Obrazok

Ako používať videokonferenčný produkt EVO.


Dátum akcie: 2008-01-05

Linky na návody ako používať EVO:

Rýchly ŠTART systému EVO.
Podrobn

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2008-01-05  

Obrazok

Kozmické počasie a Európa - projekt SWEETS


Dátum akcie: 2007-12-29

Sweets autobus Kozmické počasie a Európa

Space Weather and Europe
Educational Tool with the Sun

Projekt SWEETS

Kozmické počasie je primárne astronomický jav spôsobený slnečnou aktivitou

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2007-12-29  

Obrazok

MIF - Matematika, Informatika a Fyzika


Dátum akcie: 2007-12-05

Dovoľujeme si Vám oznámit, že na stránke http://mif.ccv.upjs.sk sa nachádza elektronická verzia didaktického časopisu Matematika, Informatika a Fyzika - MIF.

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2007-12-05  

Obrazok

Profesor Albrecht Wagner navštívil Slovensko na pozvanie Predsedníctva Slovenskej akadémie vied


Dátum akcie: 2007-11-22

Generálny riaditeľ nemeckého národného laboratória pre časticovú fyziku DESY v Hamburgu, profesor Albrecht Wagner, navštívil v dňoch 21. - 23. novembra 2007 Slovensko na pozvanie Predsedníctva Slovenskej akad

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2007-11-22  Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved