DB   |   DPCM   |   DNPSP   |   DTPA   |   DDP Login
Logo UFV Slovak English

Actions


Obrazok

Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


Dátum akcie: 2017-05-18

Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ a Oddelenie fyziky nízkych teplôt ÚEF SAV v Košiciach

Vás srdečne pozývajú na slávnostné otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov,
ktoré sa uskut

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2017-05-10  

Obrazok

Selected topics in magnetism


Dátum akcie: 2017-05-11

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Karol Szałowski
University of Łódź

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 11.05.2017 o 13:30 hod.

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2017-05-10  

Obrazok

PRECHOD SUPRAVODIČ-IZOLANT V TENKÝCH FILMOCH MoC


Dátum akcie: 2017-05-04

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. Veronika Hašková
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 4.5.201

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2017-02-08  

Obrazok

FUNKČNÉ MAGNETICKÉ MATERIÁLY PRIPRAVENÉ RÝCHLYM CHLADENÍM


Dátum akcie: 2017-04-20

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. Jakub Miňo
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 20.04.2017 o 13:30 hod.<

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2017-02-08  

Obrazok

LOCAL MAGNETOMETRY ON CUXTISE2


Dátum akcie: 2017-04-06

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. Zuzana Medvecká
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 6.04.2017

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2017-02-08  

Obrazok

PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF NANOSTRUCTURES FOR DIFFERENT APPLICATIONS


Dátum akcie: 2017-03-23

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. Dmytro Lotnyk
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 23.03.2017 o 13:30 hod

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2017-02-08  

Obrazok

FÁZOVÉ PRECHODY VO FRUSTROVANÝCH ISINGOVSKÝCH SYSTÉMOCH


Dátum akcie: 2017-03-09

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 09.03.20

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2017-02-08  

Obrazok

DYNAMIKA DOMÉNOVEJ STENY A SKYRMIÓNOV V TENKÝCH MAGNETICKÝCH VRSTVÁCH


Dátum akcie: 2017-02-23

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. Kornel Richter, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 23.02.2017 o 13

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2017-02-07  

Obrazok

DYNAMIKA DOMÉNOVEJ STENY V KONVEČNOM MIKRODRÔTE S CIRKULÁRNOU ANIZOTROPIOU

Dátum akcie: 2016-12-08

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. Mária Kladivová, PhD.
Katedra fyziky FEI TU Košice

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 08.12.2016 o 13:

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2017-02-08  

Obrazok


NÁZOV DIZAJN MIKROSTRUKTURY A TEXTURY IZOTROPNYCH ELEKTROTECHNICKYCH OCELI


Dátum akcie: 2016-11-24

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. František Kováč, CSc.
Ústav materiálového výskumu SAV, Košice

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 24.11.

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-11-14  

Obrazok

ŠTÚDIUM MAGNETOTRASPORTNÝCH VLASTNOSTI V Bi2Se3 TOPOLOGICKÝCH IZOLÁTOROCH DOPOVANÝCH Mn


Dátum akcie: 2016-10-27

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. Vladimír Tkáč, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 27.10.2016 o

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-11-14  

Obrazok

Bi-CONTAINING MULTIFERROIC PEROVSKITES: ELECTRONIC STRUCTURE AND MAGNETIC PROPERTIES


Dátum akcie: 2016-10-13

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Dr. Oleksandr Kotlyar, PhD.
B.Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering, Kharkiv, Ukraine

Seminár sa koná v posluchárni P1,


viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-11-14  

Obrazok

MAGNETICKÉ NANOČASTICE PRE PRAKTICKÉ APLIKÁCIE V ELEKTROTECHNIKE A BIOMEDICÍNE


Dátum akcie: 2016-09-29

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 29.

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-11-14  

Obrazok

Predstavenie projektu dizertačnej práce


Dátum akcie: 2016-06-14

Seminár z Didaktiky fyziky
Mgr. Eva Paňková, Mgr. Peter Štrauch
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-03-14  

Obrazok

Záverečné stretnutie účastníkov dištančného kurzu "Masterclasses - okná do modernej fyziky"


Dátum akcie: 2016-06-06

Záverečné stretnutie účastníkov dištančného kurzu sa koná na ÚFV PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 06.06.2016 o 8:30 hod.
program

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-06-03  

Obrazok

Záverečné stretnutie najúspešnejších riešiteľov dištančného kurzu


Dátum akcie: 2016-06-06

Záverečné stretnutie najúspešnejších riešiteľov sa koná na ÚFV PF UPJŠ, Park Angelinum 9, v Laboratóriu fyzikálneho vzdelávania m.č.82b., 06.06.2016 o 9:00 hod.
viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-06-03  

Obrazok

Skúsenosti z Erasmus+ pobytu na Univerzite La Rioja, Logrono v Španielsku venovaného problematike obrátenej výučby


Dátum akcie: 2016-05-24

Seminár z Didaktiky fyziky
Mgr. Eva Paňková
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 24.5.2016 o 14:30 h

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-03-14  

Obrazok

Prezentácia stavu rozpracovania dizertačnej práce


Dátum akcie: 2016-05-03

Seminár z Didaktiky fyziky
RNDr. Lucia Mišianiková, RNDr. Katarína Krišková, RNDr. Veronika Timková
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica K

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-03-14  

Obrazok

MAGNETICKÉ NANOČASTICE PRE PRAKTICKÉ APLIKÁCIE V ELEKTROTECHNIKE A BIOMEDICÍNE


Dátum akcie: 2016-04-28

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 28.

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-03-02  

Obrazok

Aktuálne trendy v školskom fyzikálnom experimente na ZŠ


Dátum akcie: 2016-04-26

Seminár z Didaktiky fyziky
PaedDr. Iveta Štefančínová, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 2

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-03-14  

Obrazok

Systém fyzikálneho vzdelávania v rámci International Baccalaureate


Dátum akcie: 2016-04-19

Seminár z Didaktiky fyziky
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
ODF Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI UK v Bratislave

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,


viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-03-14  

Obrazok

Sonification of information in biomolecular systems


Dátum akcie: 2016-04-19

SEMINÁR Z BIOFYZIKY
prof. Aatt Laaksonen
Katedra biofyziky

Seminár sa koná v Laboratóriu molekulárnych simulácii,
na PF UPJŠ, Jesenná 5, 19.04.2016 o 15:00 hod.


viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-11-19  

Obrazok

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK


Dátum akcie: 2016-04-14

Bc. Oleg Shylenko
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
POTLÁČANIE SUPRAVODIVOSTI ŠTUDOVANÉ SKENOVACOU TUNELOVOU MIKROSKOPIOU A SPEKTROSKOPIOU

Bc. Andrii Kliuikov
Ústav fyzikálny

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-03-02  

Obrazok

Študentská vedecká konferencia 2016


Dátum akcie: 2016-04-13

Študentská vedecká konferencia 2016 sa koná, 13.04.2016.
program

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-02-16  

Obrazok

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK


Dátum akcie: 2016-03-31

Bc. Martin Uličný
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
ŠTÚDIUM NÍZKOENERGETICKÝCH STAVOV GEOMETRICKY FRUSTROVANÝCH SYSTÉMOV

Bc. Lívia Lederová
Ústav fyzikálnych vied PF

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-03-02  

Obrazok

Bádateľsky orientované vyučovanie informatiky


Dátum akcie: 2016-03-22

Seminár z Didaktiky fyziky
RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Ústav Informatiky PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 22.3.2016 o 1

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-03-14  

Obrazok

SMB6 - SILNE KORELOVANÝ TOPOLOGICKÝ IZOLÁTOR?


Dátum akcie: 2016-03-17

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.
Ústav experimentálnej fyziky SAV

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 17.03.2

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-03-01  

Obrazok

Bádateľské prírodovedné laboratórium SteelPark Košice


Dátum akcie: 2016-03-15

Seminár z Didaktiky fyziky
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. + kolektív doktorandov TVF
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,
na PF UPJ

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-03-14  

Obrazok

MAGNETIC PROPERTIES OF THE MULTIFERROIC BI0.65LA0.35FE0.5SC0.5O3


Dátum akcie: 2016-03-03

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Dr. Aleksey Fedorchenko
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 03.03.2016 o 13:30

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-03-01  

Obrazok

LADENIE MAGNETICKÝCH A DIELEKTRICKÝCH VLASTNOSTI V ROMBICKÝCH KRYŠTÁLOCH RMn1-X FeXO3


Dátum akcie: 2016-02-18

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. Marián Mihálik, CSc.
Ústav experimentálnej fyziky SAV

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 18.02.2016 o

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-03-01  

Obrazok

Infraštruktúra PROMATECH - súčasnosť a ako ďalej?


Dátum akcie: 2016-02-12

Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií „PROMATECH“
organizuje
pracovný seminár
Infraštruktúra PROMATECH - súčasnosť a ako ďalej?

Seminár sa koná pia

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-02-10  

Obrazok

INTERACTION OF THIN CHALCOGENIDE FILMS WITH ELECTRON AND LASER BEAMS


Dátum akcie: 2015-12-17

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Dr. Vitaliy Bilanych, PhD.
Department of Applied Physics at Uzhgorod National University

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-10-02  

Obrazok

SUPRAVODIVOSŤ V BÓROM DOPOVANOM DIAMANTE V BLÍZKOSTI PRECHODU SUPRAVODIČ – IZOLANT


Dátum akcie: 2015-12-03

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Mgr. Tomaš Samuely, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 3.12.2015 o 13:3

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-10-02  

Obrazok

MAPOVANIE NAPÄŤOVÝCH POLÍ VZNIKAJÚCICH PRI INDENTOVANÍ V AMORFNÝCH MATERIÁLOCH POMOCOU X-RAY


Dátum akcie: 2015-11-19

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Mgr. Jana Gamcová, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 19.11.2015 o 13:3

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-10-02  

Obrazok

ENTROPIA FRUSTROVANÝCH SPINOVÝCH KLASTROV


Dátum akcie: 2015-11-05

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
doc. RNDr. Milan Žukovč, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 5.11.2015

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-10-02  

Obrazok

DÔSLEDKY VIRTUALIZÁCIE SOCIÁLNEHO PRIESTORU...


Dátum akcie: 2015-10-22

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. Pavel Murín, CSc.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 22.10.2015 o 13:3

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-10-02  

Obrazok

BEREZINSKII-KOSTERLITZ-THOULESSOV FÁZOVÝ PRECHOD V DVOJROZMERNÝCH KVANTOVÝCH MAGNETOCH


Dátum akcie: 2015-10-08

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
doc. RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 8

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-10-02  

Obrazok

PHOTO-CONTROLLED MAGNETISM ABOVE 77 KELVIN: A STORY OF UNEXPECTED AND EXPECTED DISCOVERIES


Dátum akcie: 2015-09-24

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
prof. Mark W. Meisel
Department of Physics and NHMFL, University of Florida, Gainesville, USA

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ,

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-10-02  

Obrazok

Zamestnanci ÚFV PF UPJŠ organizujú vedecký tábor PhysEduCamp pre študentov stredných škôl


Dátum akcie: 2015-06-22

V rámci riešenia projektu Comenius LLP: ScienceCamp, pripravili pracovníci ODF ÚFV, doktorandi TVF a študenti učiteľstva v kombinácii s fyzikou pre žiakov stredných škôl 5-dňový vedecký tábor PhysE

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-06-22  

Obrazok

Skúsenosti z doktorandského pobytu na University of Minho Braga, Portugalsko


Dátum akcie: 2015-05-27

Seminár z Didaktiky fyziky
RNDr. Mária Bilišňanská
ODF ÚFV PF UPJŠ v Košiciach

Seminár sa koná 27.5.2015 v miestnosti č. 76, knižnica KFKL,
Park Angelinum 9 o 14:30.

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-06-01  

Obrazok

Digitálne technológie pre podporu vyučovania prírodovedy na 1. stupni základných škô


Dátum akcie: 2015-05-20

Seminár z Didaktiky fyziky
Dr. Ewa Kedzierska
CMA Amsterdam

Seminár sa koná 20.5.2015 v miestnosti č. 76, knižnica KFKL,
Park Angelinum 9 o 10:00.

Prezentácia:

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-06-01  

Obrazok

Bádateľské aktivity s podporou digitálnych technológií v prírodovednom vzdelávaní


Dátum akcie: 2015-05-19

Seminár z Didaktiky fyziky
Dr. Ewa Kedzierska
CMA Amsterdam

Seminár sa koná 19.5.2015 v miestnosti č. 82, knižnica KFKL,
Park Angelinum 9 o 13:30.

Prezentácia:

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-06-01  

Obrazok

Štandardizované testovanie prírodovednej gramotnosti žiakov


Dátum akcie: 2015-05-07

Seminár z Didaktiky fyziky
RNDr. Mária Berová
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 7.5.2015 o 13:30

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-06-01  

Obrazok

Študijný pobyt CMA Amsterdam


Dátum akcie: 2015-03-26

Seminár z Didaktiky fyziky
Mgr. Katarína Krišková a Mgr. Brigita Balogová
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,
na PF UPJŠ, Park

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-06-01  

Obrazok

Študijný pobyt UNIVERSITY OF LJUBLJANA, FACULTY OF EDUCATION


Dátum akcie: 2015-03-12

Seminár z Didaktiky fyziky
Mgr. Lucia Mišianiková
ODF Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 12.3.2015

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-04-15  

Obrazok

PINNING AND FLUX-FLOW INSTABILITIES IN SUPERCONDUCTING FILMS


Dátum akcie: 2015-02-23

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Prof. VALERIY SHKLOVSKIY
Institute of Theoretical Physics National Scientific Center - Kharkiv Institute of Physics and Technology, Kharkiv, Ukraineviac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-02-20  

Obrazok

Perception and Implementation of Inquiry Teaching with Technology: Difference between Dutch and Vietnamese teachers


Dátum akcie: 2015-02-03

Seminár z Didaktiky fyziky
Trinh-Ba Tran
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 3.2.2015 o 11:00 hod.

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-03-15  

Obrazok

Hand on science. Actively approaching science education?


Dátum akcie: 2015-01-15

Seminár z Didaktiky fyziky
prof. Manuel Filipe P.C.M. Costa
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 15.1.

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-03-15  

Obrazok

TERMODYNAMIKA KOVOVÝCH SYSTÉMOV PRI APLIKÁCII VONKAJŠIEHO TLAKU


Dátum akcie: 2014-12-18

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Doc. RNDr. MICHAL JAŠČUR, CSc.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 18.12.201

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-09-11  

Obrazok

Predstavenie tém a cieľov dizertačných prác


Dátum akcie: 2014-12-16

Seminár z Didaktiky fyziky
Mgr. Eva Paňková, Mgr. Peter Štrauch
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-01-27  

Obrazok

ENERGETICKÁ MEDZERA V SPEKTRE EXCITÁCII NÍZKOROZMENÝCH MAGNETOV


Dátum akcie: 2014-12-04

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. ERIK ČIŽMÁR, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 04.12.2014 o 13

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-09-11  

Obrazok

Liquid crystals, our everyday friends


Dátum akcie: 2014-11-25

Seminár z Didaktiky fyziky
prof. Mojca ČEPIČ
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 25.11.2014 o 14:30

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-03-15  

Obrazok

VPLYV HYDROSTATICKEHO TLAKU NA SUPRAVODIVOSŤ YB6


Dátum akcie: 2014-11-20

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. SLAVOMÍR GABÁNI, PhD.
Ústav experimentálnej fyziky SAV

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 20.11.2014

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-09-11  

Obrazok

Metodologické přístupy k badatelsko-orientované výuce fyziky


Dátum akcie: 2014-11-11

Seminár z Didaktiky fyziky
prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 11.1

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-03-15  

Obrazok

TRANSMISNÁ ELEKTRÓNOVÁ MIKROSKOPIA NA UPJŠ A SAV


Dátum akcie: 2014-11-06

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Ing. VLADIMÍR GIRMAN, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 06.11.2014 o 1

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-09-11  

Obrazok

MAGNETIZAČNÉ PROCESY V BISTABILNÝCH MIKRODRÔTOCH A MOŽNOSTI ICH APLIKÁCIE


Dátum akcie: 2014-10-23

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Doc. RNDr. RASTISLAV VARGA, DrSc.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 23.10.20

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-09-11  

Obrazok

Meranie kvality formatívneho hodnotenia


Dátum akcie: 2014-10-21

Seminár z Didaktiky fyziky
RNDr. Veronika Hubeňáková
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 21.10.201

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-01-27  

Obrazok

SPINOVÁ RELAXACIA V GEOMETRICKY FRUSTROVANOM SYSTÉME ER2TI2O7 KEĎ “DOBRÝ “MODEL NIE JE DOBRÝ


Dátum akcie: 2014-10-09

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Prof. Ing. MARTIN ORENDÁČ, CSc.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 09.10.20

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-09-11  

Obrazok

Predstavenie aktuálneho stavu rozpracovania dizertačnej práce


Dátum akcie: 2014-10-07

Seminár z Didaktiky fyziky
Mgr. Lucia Mišianiková, Mgr. Brigita Balogová, Mgr. Katarína Krišková
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-01-27  

Obrazok

MOLEKULOVÉ MAGNETY V BIOSYSTÉMOCH A INŠPIRÁCIE PRE MATERIÁLOVÉ APLIKÁCIE


Dátum akcie: 2014-09-25

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Prof. Ing. MARIAN ANTALIK, DrSc.
Ústav experimentálnej fyziky SAV

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 25.09.20

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-09-11  

Obrazok

Zhodnotenie konferencií


Dátum akcie: 2014-09-23

Seminár z Didaktiky fyziky
GIREP Palermo, HSCI Aveiro, Vanovičove dni, ICTE Rožnov
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v miestnosti č.76, Knižnica KFKL,
na PF UPJŠ

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-01-27  

Obrazok

Obhajoba doktorskej dizertačnej práce - prof. Kollár


Dátum akcie: 2014-09-18

Sekretariát stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore 020600 Materiálové inžinierstvo so sídlom na Materiálovotechnologickej fakulte STU Trnava, Paulínska 16,

oz

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-09-11  

Obrazok

MAGNETOŠTUKTÚRNE KORELÁCIE ORGANICKÝCH SYSTÉMOV NA BÁZE PLANÁRNYCH MOLEKÚL TCNQ


Dátum akcie: 2014-05-22

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. MARTIN BOTKO
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 22.05.2014 o 13:30 hod.

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-04-28  

Obrazok

Digitálne technológie pre podporu aktívneho prírodovedného bádania


Dátum akcie: 2014-05-22

Seminár z Didaktiky fyziky
Prof. Ton Ellermeijer
Centre for microcomputer applications, Amsterdam, Holandsko

Seminár sa uskutoční vo štvrtok 22.05.2014 o 14:00 na Prírodovedeckej fakul

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-05-18  

Obrazok

ŠTÚDIUM NEKONVEN?NÝCH FÁZOVÝCH PRECHODOV A SPINOVEJ DYNAMIKY V NÍZKOROZ MERNÝCH MAGNETICKÝCH SYSTÉMOCH


Dátum akcie: 2014-05-15

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. VLADIMÍR TKÁ?
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 15.05.2014 o 13:30 h

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-04-28  

Obrazok

MODERNÉ HEUSLEROVÉ ZLIATINY, ICH PRÍPRAVA A CHARAKTERIZÁCIA


Dátum akcie: 2014-04-03

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. TOMAŠ RYBA
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 03.04.2014 o 13:30 hod.<

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-04-28  

Obrazok

STEINMETZOV ZÁKON V MAGNETICKY MÄKKÝCH KOMPOZITNÝCH MATERIÁLOCH NA BÁZE ŽELEZA


Dátum akcie: 2014-03-20

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Mgr.VLADIMÍR VOJTEK
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 20.03.2014 o 13:30 h

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-04-28  

Obrazok

DYNAMIKA MAGNETIZA?NÝCH PROCESOV MAGNETICKY MÄKKÝCH PÁSOK A LISOVANÝCH PRÁŠKOVÝCH MATERIÁLOV


Dátum akcie: 2014-03-20

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Mgr. SAMUEL DOBÁK
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 20.03.2014 o 13:30 hod.

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-04-28  

Obrazok

DEMAGNETIZA?NÉ MAGNETICKÉ POLE V MAGNETICKY MÄKKÝCH KOMPOZITOCH


Dátum akcie: 2014-03-06

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Prof. RNDr. PETER KOLLÁR, CSc.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 06.03.201

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-04-28  

Obrazok

NANOŠTRUKTUROVANÉ POVRCHY


Dátum akcie: 2014-02-20

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Mgr. VLADIMÍR KOMANICKÝ, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 20.02.201

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2014-04-28  

Obrazok

Štúdium supravodivosti v CuxTiSe2


Dátum akcie: 2013-12-12

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD.
Ústav experimentálnej fyziky SAV

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, štvrtok,

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-10-21  

Obrazok

Catalysis of a third millenium: towards hydrogen economy


Dátum akcie: 2013-11-28

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Dusan Strmcnik, Ph.D.
Argonne National Laboratory, USA

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, štvrtok, 28. novembe

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-10-21  

Obrazok

TBA


Dátum akcie: 2013-11-21

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
prof. Ionel Chicinas
Technical University of Cluj-Napoca, Rumunsko

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, štvrtok,

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-10-21  

Obrazok

Nezvyčajné kvantové stavy a kvantové fázové prechody v presne riešiteľnom Isingovom-Heisenbergovom rebríku


Dátum akcie: 2013-11-07

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, štvrtok,

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-10-21  

Obrazok

Analógie horizontov udalostí v supratekutom He-3


Dátum akcie: 2013-10-24

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. Peter Skyba, CSc.
Ústav experimentálnej fyziky SAV

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, štvrtok, 24. ok

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-10-21  

Obrazok

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Alena Strejčková


Dátum akcie: 2013-10-23

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Vás pozýva na obhajobu dizertačnej práce s názvom:

Transport hypericínu v roztokoch a umelých lipidových membránach

RNDr. A

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-10-21  

Obrazok

Magnetická relaxácia v CsGd(MoO4)2 - nízkorozmernom dipólovom magnete s vrstevnatou štruktúrou


Dátum akcie: 2013-10-10

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Doc. RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9,

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-10-21  

Obrazok

Skenovacia tunelová mikroskopia pohybu supravodivých vortexov


Dátum akcie: 2013-09-26

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Mgr. Tomáš Samuely, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, štvrtok, 26. s

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-10-21  

Obrazok

Completing John Wheeler´s Vision: Undergraduate General Relativity


Dátum akcie: 2013-06-27

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Vás pozýva na prednášku o Einsteinovej teórii relativity a jej výučbe ako pilieri dnešnej astrofyziky a kozmológie s názvom:

Completing John

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-10-04  

Obrazok

DYNAMIKA DOMÉNOVEJ STENY V TENKÝCH MAGNETICKÝCH DRÔTOCH


Dátum akcie: 2013-05-16

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. KORNEL RICHTER
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 16.05.2013 o 13:30 h

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-02-13  

Obrazok

ŠTÚDIUM KVANTOVÝCH PROCESOV V NÍZKOROZMERNÝCH MAGNETICKÝCH SYSTÉMOCH


Dátum akcie: 2013-05-02

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. RÓBERT TARASENKO
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 02.05.2013 o 13:3

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-04-06  

Obrazok

The Structure and Properties of Carbon Cones


Dátum akcie: 2013-04-23

Prednáška v rámci seminára Fyziky kondenzovaných látok a projektu “KVARK”

The Structure and Properties of Carbon Cones

prof. Dr. Geir Helgesen
Physics Department, Instit

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-04-16  

Obrazok

DIPLOMOVÉ PRÁCE PF UPJŠ


Dátum akcie: 2013-04-18

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Bc. VIKTÓRIA SOLTÉSZOVÁ, Bc. VERONIKA HAŠKOVÁ
DIPLOMOVÉ PRÁCE PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-04-10  

Obrazok

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK


Dátum akcie: 2013-04-04

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Bc. FRANTIŠEK VAVREK, Bc. ZUZANA MEDVECKÁ
DIPLOMOVÉ PRÁCE PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 04.04

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-02-13  

Obrazok

ŠTÚDIUM VPLYVU MAGNETICKÝCH INTERAKCII NA VLASTNOSTI NANOČASTICOVÝCH SYSTÉMOV


Dátum akcie: 2013-03-21

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. ADRIANA ZELEŇÁKOVÁ, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 21.03.2

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-02-13  

Obrazok

STRUCTURAL AND ELECTRICAL CHARACTERIZATION OF SiGe HETERO- ..STRUCTURES CONTAINING A PURE Ge STRAINED QUANTUM WELL Si0.2Ge0.8/20nm sGe/Si0.2Ge0.8 WITH ULTRA-HIGH 2DHG MOBILITY AT LOW TEMPERATURES (> 1M cm2/Vs)


Dátum akcie: 2013-03-07

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Dr. OLEG A. MIRONOV
Nano Silicon Group, Department of Physics, University of Warwick, Coventry, UK

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UP

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-02-13  

Obrazok

DESIGN AND DISCOVERY OF NEW PHOTOCONTROLLED MAGNETS: NANOSCALED "ALCHEMY"


Dátum akcie: 2013-02-21

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Prof. MARK W. MEISEL
Department of Physics, University of Florida, Gainesville, Florida, USA

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, P

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-02-13  

Obrazok

Kooperatívne javy v silne korelovaných systémoch


Dátum akcie: 2013-02-19

Dňa 19. februára 2013 o 11:30 hod. (utorok)
sa uskutoční na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach vo Videokonferenčnej miestnosti ÚMV Jesenná 5 I. poschodie

obhajoba doktorskej dizertačnej pr

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2013-02-13  

Obrazok

BUDOVANIE VEDECKEJ GRAMOTNOSTI ŠTUDENTOV RIEŠENÍM EXPERIMENTÁLNYCH ÚLOH TURNAJA MLADÝCH FYZIKOV


Dátum akcie: 2012-12-13

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Doc. RNDr. MARIÁN KIREŠ, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 13.12.2012

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-13  

Obrazok

Prezentácia záverečných prác študentov učiteľstva


Dátum akcie: 2012-12-11

Seminár z Didaktiky fyziky
Bc. Lucia Mišianiková,Bc. Brigita Balogová, Bc. Lenka Miklošová, Bc. Miroslav Svitana
Oddelenie didaktiky fyziky

Seminár sa koná v posluchárni P2/VECIT re

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-13  

Obrazok

X-RAY FREE ELECTRON LASER V HAMBURGU: RIADENIE SPOLOČNOSTI, STAV VÝSTAVBY A NOVÉ PRÍLEŽITOSTI PRE SMEROVANIE VÝSKUMU


Dátum akcie: 2012-12-06

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Prof. RNDr. PAVOL SOVÁK, CSc.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 06.12.2012

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-13  

Obrazok

KOMPLEXNÁ PERMEABILITA A MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LISOVANÝCH MAGNETICKY MÄKKÝCH MATERIÁLOV


Dátum akcie: 2012-11-22

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. JÁN FŰZER, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 22.11.2012 o 13:30

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-13  

Obrazok

Okrúhly stôl


Dátum akcie: 2012-11-13

Stretnutie akademickej obce ÚFV "Výskumná infraštruktúra na ÚFV"
13.11.2012 o 15:00 hod. VKM, Jesenná 5, I.poschodie

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-13  

Obrazok

Predstavenie zámerov dizertačných prác


Dátum akcie: 2012-11-13

Seminár z Didaktiky fyziky
Mgr. Veronika Feková, Mgr. Mária Nováková
Oddelenie didaktiky fyziky

Seminár sa koná v posluchárni P2/VECIT resp. LKEF 5,
na PF UPJŠ, Park Angelinum

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-13  

Obrazok

BUDOVANIE INFRAŠTRUKTURY PRE VEDU NA KATEDRE FYZIKY FEI TUKE


Dátum akcie: 2012-11-08

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Doc. RNDr. DUŠAN OLČÁK, CSc.
Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Pa

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-13  

Obrazok

Koncepcia vyučovania fyziky na ZŠ a jej spracovaniev učebniciach


Dátum akcie: 2012-11-07

Seminár z Didaktiky fyziky
doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.
Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI UK v Bratislave

Seminár sa koná v posluchárni P2/VECIT resp. LKEF 5,


viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-13  

Obrazok

Hands on Science Network


Dátum akcie: 2012-10-30

Seminár z Didaktiky fyziky
Prof. Manuel Filipe P. C. M. Costa
Physics Department of the University of Minho, Barga, Portugal

Seminár sa koná v posluchárni P2/VECIT resp. LKEF 5,
na

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-13  

Obrazok

FYZIKÁLNE PRÍSTUPY K RIEŠENIU ÚLOH SYSTÉMOVEJ BIOLOGIE


Dátum akcie: 2012-10-25

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Doc. RNDr. JOZEF ULIČNÝ, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 25.10.2012

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-13  

Obrazok

Habilitačná prednáška - Kvantové javy v dvojrozmerných magnetických systémoch


Dátum akcie: 2012-10-23

Dňa 23. októbra 2012 o 11:30 hod. (utorok)
na verejnom zasadnutí Vedeckej rady PF UPJŠ
sa uskutoční na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach vo Videokonferenčnej miestnosti ÚMV Jesenná 5 I. posch

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-09  

Obrazok

Príprava učiteľov fyziky a školská reforma


Dátum akcie: 2012-10-16

Seminár z Didaktiky fyziky
Dr.h.c. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD.
Katedra fyziky,matematiky a techniky FHPV PU v Prešove

Seminár sa koná v posluchárni P2/VECIT resp. LKEF 5,
na PF

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-13  

Obrazok

UPJŠ sa stala školiacim pracoviskom Doktorandskej školy


Dátum akcie: 2012-10-16

Katedra biofyziky Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa stala školiacim pracoviskom Doktorandskej školy „Interdisciplinaire pour le vivant“ (Interdis

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-16  

Obrazok

JADROVÁ MAGNETICKÁ REZONANCIA POD TLAKOM


Dátum akcie: 2012-10-11

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
RNDr. GABRIEL PRISTÁŠ, PhD.
Ústav experimentálnej fyziky SAV

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 11.10.2012

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-09  

Obrazok

Pozvánka na odborné prezentácie laboratórnej techniky


Dátum akcie: 2012-10-10

Spoločnosť FISHER Slovakia Vás srdečne pozýva na odborné prezentácie LABORATÓRNEJ TECHNIKY, ktoré sa uskutočnia na významných pracoviskách v čase od 9:00 do 14:00
Program akcie ( viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-09  

Obrazok

Prírodovedecká čajovňa


Dátum akcie: 2012-10-10

Rozpravy zo sveta vedy pri šálke čaju alebo kávy
Rozšírte svoje obzory a hľadajte inšpirácie tam, kde ste to nikdy nepredpokladali...

10. 10. 2012 o 13.30 hod.
vo Veľkej zasadacej miestnosti

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-09  

Obrazok

Didaktické konferencie a semináre


Dátum akcie: 2012-10-02

Seminár z Didaktiky fyziky
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD., RNDr. Ľudmila Onderová, PhD., RNDr. Jozef Hanč, PhD.

Seminár sa koná v posluchárni P2/VECIT r

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-10-13  

Obrazok

4FKLd


Dátum akcie: 2012-05-17

RNDr. Peter Vrábel
4FKLd - Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-02-20  

Obrazok

Štúdium základného stavu silne korelovaných zlúčenín na báze vzácnych zemín


Dátum akcie: 2012-05-03

Mgr. Ivan Čurlík
4FKLd - Ústav experimentálnej fyziky SAV

Štúdium základného stavu silne korelovaných zlúčenín na báze vzácnych zemín

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-02-20  

Obrazok

Cluster glass magnetism in the phase-separated perovskite manganites


Dátum akcie: 2012-04-19

Dr. Elena Fertman, PhD.
B.Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering NASU, Kharkov, Ukrajina

Cluster glass magnetism in the phase-separated perovskite manganites

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-02-20  

Obrazok

Spinová dynamika v supratekutých fázach hélia-3 v limite T-›0 K


Dátum akcie: 2012-03-29

Bc. Maroš Skyba
2FKLm – Fyzika kondenzovaných látok

Spinová dynamika v supratekutých fázach hélia-3 v limite T-›0 K

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-02-20  

Obrazok

MAGNETIC PROPERTIES OF AMORPHOUS AND NANOSTRUCTURED MICROWIRES FOR TECHNOLOGICAL APPLICATIONS


Dátum akcie: 2012-03-22

Jesus Olivera Cabo, PhD.
Sensor department, Centre for applied acoustics and non-destructive evaluation, CSIC, Madrid, Spain

MAGNETIC PROPERTIES OF AMORPHOUS AND NANOSTRUCTURED MICROWIRES FOR T

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-02-20  

Obrazok

Prírodou inšpirované optimalizačné techniky


Dátum akcie: 2012-03-15

Celoústavný seminár ÚFV PF UPJŠ
Miesto konania: poslucháreň P 1, Park Angelinum 9, 1.poschodie
Čas konania: 15.03.2012, 13.45
Prednášajúci: RNDr. Branislav

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-03-13  

Obrazok

Magnetizmus organických látok a faktory, ktoré ho môžu ovplyvňovať


Dátum akcie: 2012-03-08

RNDr. Marcela Kajňáková, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
Magnetizmus organických látok a faktory, ktoré ho môžu ovplyvňovať

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-02-20  

Obrazok

Nanoindentation and tribological properties of PECVD and magnetron sputtered WC-C coatings


Dátum akcie: 2012-02-23

Seminár KFKL v posluchárni P1, Park Angelinum 9, 23.2.2012 o 13:30 hod.

Doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.
Ústav materiálového výskumu SAV
Nanoindentation and tribological properties o

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-02-20  

Obrazok

Deň otvorených dverí - 10. februára 2012


Dátum akcie: 2012-02-10

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ srdečne pozýva študentov a učiteľov stredných škôl, prípadne i rodičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 10.2.

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-01-24  

Obrazok

Inauguračné prednášky


Dátum akcie: 2012-02-01

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2012-01-24  

Obrazok

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ UPJŠ V KOŠICIACH


Dátum akcie: 2011-02-04

Program:

9:00 Otvorenie a predstavenie fyzikálnych pracovísk (Jesenná 5, poslucháreň P/19)
doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc. - riaditeľ ÚFV

9:15 Základné informácie o štúd

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2011-02-01  

Obrazok

XFEL svetlo budúcnosti je na dosah a Slovensko bude pritom


Dátum akcie: 2010-10-13

XFEL - svetlo budúcnosti je na dosah a Slovensko bude pritom

prednášajú a moderujú
Ing. K. Saksl DrSc., prof. RNDr. P. Sovák CSc., RNDr. Š. Michalik

Chceš sa dozvedieť niečo o naj

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2010-10-11  

Obrazok

Taje a záhady kvantovej fyziky


Dátum akcie: 2010-03-25

Univerzita P. J. Šafárika, Košice
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky ÚFV PF

( 25. marec 2010, 14:30 hod., učebna VECIT ÚFV PF UPJŠ )
Odborný garant podujatia : RNDr. Alexander Dirner, CSc

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2010-03-23  

Obrazok

Zdroje rtg. žiarenia a ich využitie vo fyzike, biológii, chémii a materiálovom výskume


Dátum akcie: 2010-03-04

Synchrotrón – mikroskop do nanosveta
XFEL – svetlo budúcnosti je na dosah

prednášajú a moderujú
Ing. K. Saksl PhD., prof. RNDr. P. Sovák CSc., RNDr. Š. Michalik
<

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2010-02-26  

Obrazok

Tvrdé röntgenové žiarenie intermediálnych polarov


Dátum akcie: 2009-10-22

Celoústavný seminár ÚFV PF UPJŠ

Miesto konania: videokonferenčná miestnosť P 15, Jesenná 5, 1.poschodie

Čas konania: 22.10.2009, 13.45

Prednášajúci:<

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2009-10-21  

Obrazok

Slovenský príspevok k výstavbe urýchlovacieho okruhu LHC v CERN-e - Ing. Dušan Cáni


Dátum akcie: 2009-05-14

Univerzita P. J. Šafárika, Košice
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky ÚFV PF
(14. máj 2009, 14:30 hod., KJaSF, Jesenná 5)

Vás pozýva na EVO videokonferečnú populariz

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2009-05-20  

Obrazok

Symetrie a ich narušenia - Doc. RNDr. Martin Mojžiš, CSc.


Dátum akcie: 2009-04-16

Univerzita P. J. Šafárika, Košice
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky ÚFV PF
(16. apríl 2009, 14:30 hod., KJaSF, Jesenná 5)

Vás pozýva na EVO videokonferečnú populariz

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2009-04-16  

Obrazok

Menovanie riaditeľov ústavov


Dátum akcie: 2009-04-01

P o z v á n k a.
Vážení členovia Akademickej obce Ústavu fyzikálnych vied,
v súvislosti s menovaním riaditeľov ústavov našej fakulty a ich uvedením do funkcie Vás pozývam na stretnutie akademic

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2009-03-30  

Obrazok

International MASTERCLASSES - Hands on Particle Physics


Dátum akcie: 2009-04-01

Univerzita P. J. Šafárika, Košice
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky ÚFV PF
(1. apríl 2009, 8:30 – 18:00 hod., KJaSF, Jesenná 5)

Odhalenie sveta kvarkov a leptónov p

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2009-04-16  

Obrazok

X-ray Free Electron Laser príležitosť pre integráciu výskumu nielen na UPJŠ ale i v SR


Dátum akcie: 2009-03-18

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pozýva zamestnancov a študentov UPJŠ na

XXXI. celofakultný vedecký seminár na tému:

X-ray Free Electron Laser príležitosť pre integrá

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2009-03-20  

Obrazok

Seminár Ústavu jadrovej a subjadrovej fyziky


Dátum akcie: 2009-01-27

Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky ÚFV PF UPJŠ
Vás srdečne pozýva na cyklus prednášok:

Borisa Tomášika, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
a
Ivana Mela, Ž

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2009-01-30  

Obrazok

ILL-Slovensko - nové možnosti využitia rozptylu neutrónov


Dátum akcie: 2009-01-23

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
dovoľujeme si Vás týmto pozvať na seminár „ILL-Slovensko – nové možnosti využitia rozptylu neutrónov“ organizovaný pri príležitosti pripojenia sa Slovenska

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2009-01-31  

Obrazok

Mach cones in heavy ion collisions


Dátum akcie: 2009-01-08

Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky ÚFV PF UPJŠ

Vás srdečne pozýva na seminárnu prednášku:

"Mach cones in heavy ion collisions"

Prednáša: Giorgio Torrieri


viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2008-12-23  

Obrazok

Tvorivý učiteľ fyziky


Dátum akcie: 2008-12-09

Zborník príspevkov z pracovného seminára, ktorý sa konal dňa 22.-25. jún 2008 v Kongresovom centre SAV Smolenice. Zborník je spracovaný v elektronickej podobe na tejto adrese viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2008-12-09  

Obrazok

Studies of Diffractive Scattering of Photons at Large Momentum Transfer and the VFPS Detector at HERA


Dátum akcie: 2008-09-16

Vedenie Ústavu fyzikálnych vied Vás pozýva 16. 9. 2008, UTOROK na SEMINÁR

Bc. Tomáša HREUSA:

„Studies of Diffractive Scattering of Photons at Large Momentum Transfer and the VFPS Detector a

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2008-09-16  

Obrazok

H1 po 20 rokoch


Dátum akcie: 2008-05-22

Spomienkové stretnutie pražských a košických fyzikov, ktorí sa v roku 1987 spojili, aby vedecké bádanie v oblasti časticovej fyziky v bývalom Česko-slovensku posunuli do svetového centra v DESY Hamburg a pomo

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2008-05-22  

Obrazok

Matematická teória ekonomickej rovnováhy v historickej perspektíve


Dátum akcie: 2008-03-12

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pozýva zamestnancov a študentov UPJŠ na

XXVIII. celofakultný vedecký seminár na tému:

MATEMATICKÁ TEÓRIA EKONOMICKEJ ROVNOVÁHY V HISTO

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2008-03-12  

Obrazok

Dr. Ludwik Dobrzynski - Laboratoire Leprince Ringuet - Ecole polytechnique


Dátum akcie: 2008-03-10

Ústav fyzikálnych vied, Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky PF UPJŠ
Ústav experimentálnej fyziky SAV

Vás pozývajú na prednášku z oblasti Fyziky elementárnych častíc

Dr. Ludwik Do

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2008-03-10  

Obrazok

Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov 2008


Dátum akcie: 2008-02-07

V snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých fyzikov v oblasti základného a aplikovaného výskumu Slovenská fyzikálna spoločnosť udeľuje každoročne ceny za vedecké práce mladých fyzikov. Za týmto

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2008-02-07  

Obrazok

Ako používať videokonferenčný produkt EVO.


Dátum akcie: 2008-01-05

Linky na návody ako používať EVO:

Rýchly ŠTART systému EVO.
Podrobn

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2008-01-05  

Obrazok

Kozmické počasie a Európa - projekt SWEETS


Dátum akcie: 2007-12-29

Sweets autobus Kozmické počasie a Európa

Space Weather and Europe
Educational Tool with the Sun

Projekt SWEETS

Kozmické počasie je primárne astronomický jav spôsobený slnečnou aktivitou

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2007-12-29  

Obrazok

MIF - Matematika, Informatika a Fyzika


Dátum akcie: 2007-12-05

Dovoľujeme si Vám oznámit, že na stránke http://mif.ccv.upjs.sk sa nachádza elektronická verzia didaktického časopisu Matematika, Informatika a Fyzika - MIF.

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2007-12-05  

Obrazok

Profesor Albrecht Wagner navštívil Slovensko na pozvanie Predsedníctva Slovenskej akadémie vied


Dátum akcie: 2007-11-22

Generálny riaditeľ nemeckého národného laboratória pre časticovú fyziku DESY v Hamburgu, profesor Albrecht Wagner, navštívil v dňoch 21. - 23. novembra 2007 Slovensko na pozvanie Predsedníctva Slovenskej akad

viac...

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2007-11-22  Actions


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismName:


Password:

Institutions


Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Faculty of Science UPJŠ

Departments


Department of Biophysics
Department of Condensed Matter Physics
Department of Nuclear Physics and Subnuclear Physics
Department of Theoretical Physics and Astrophysics
Division of Didactics of Physics

Projects


Establish
Modernisation of education
Science on Stage
SCIENCENET
Do not worry physics
Students and teachers at CERN
Discover beauty of physics
Creative physics teacher

Projects


SeeVogh systém
Moodle
Celim

SeeTheStats Statistic © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved