Institute of Physics, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice
DB   |   DPCM   |   DNPSP   |   DTPA   |   DDP Login
Logo UFV Slovak English

Teaching and research activities of the Institute of Physics


Obrazok

In the field of teaching, the institute offers courses in physics in bachelor’s and master’s degree programs for students aiming to obtain their teacher license (this is a two-subject study, one subject being physics) as well as for students studying only physics (single-subject study) up to the PhD degree. Research activities are focused on the fields of magnetism, low-temperature physics, nanophysics, nuclear and subnuclear physic, biophysics, theoretical physics, astrophysics and the theory of physics education.

News


Spôsob prípravy magnetických kompozitov s polymérnym elektroizolačným spojivom


Patent s názvom: Spôsob prípravy magnetických kompozitov s polymérnym elektroizolačným spojivom.

Číslo patentovej listiny patentu: 288667
Dátum vydania patentovej listiny: 23.5.2019

Pôvodcovia patentu:

Kolegovia na Ústave materiálového výskumu SAV v Košiciach:
Ing. Radovan Bureš, CSc.
RNDr. Magdaléna Strečková, PhD.
Ing. Mária Fáberová

a za Ústav fyzikálnych vied:
prof. RNDr, Peter Kollár, DrSc. a doc. RNDr. Ján Füzer, PhD.

Ústav fyzikálnych vied na 478. mieste vo svete podľa US News and World Reports


Ústav fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach sa umiestnil v známom celosvetovom rebríčku univerzít každoročne publikovanom US News and World report v oblasti vzdelávania vo fyzike na 478. mieste na svete, čím potvrdil svoje zaradenie medzi uznávané vzdelávacie inštitúcie nielen v slovenskom ale aj európskom a celosvetovom kontexte.
Spolu s Univerzitou Komenského (144. pozícia) sú tieto dve inštitúcie jediní slovenskí reprezentanti reportu v oblasti fyziky a významne prispievajú k umiestneniu materských univerzít ako celok (UPJŠ Košice 934. miesto, UK 533. miesto).
K tomuto úspechu Ústavu významne prispieva široká medzinárodná spolupráca ústavu, kde ústav zastáva v svetovom rebríčku 184. miesto a má vysoké regionálne renomé (177. miesto vo svete).
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/university-of-pavol-jozef-safarik-kosice-528995

US News and World report prehľad univerzít je vysoko rešpektovaný report ktorý je aktualizovaný každý rok v takomto čase a je určený najmä budúcimi vysokoškolákom a ich rodičom v USA ako pomôcka pre rozhodovanie sa pri voľbe univerzity.

Celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády na ÚFV


Dejiskom 59.ročníka Fyzikálnej olympiády na národnej úrovni sa od štvrtka 12. apríla do nedele 15. apríla 2018 stane Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ, kde 13.4. účastníkov olympiády osobne privíta pán riaditeľ Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. Podrobný program podujatia je na tomto odkaze .

Okrem súťažnej experimentálnej úlohy, ktorá bude realizovaná v laboratóriach základného fyzikálneho praktika ÚFV, je pre mladé talenty fyziky pripravená aj vedecko-popularizačná exkurzia do výskumných laboratórií ÚFV na Katedre biofyziky a Katedre fyziky kondenzovaných látok.

Organizačne zabezpečuje podujatie propagačná skupina ÚFV. Hlavný zodpovedným organizátorom je doc. Hanč z Oddelenia didaktiky fyziky, ktorý je aj predsedom krajskej komisie FO. Program exkurzie zabezpečia doc. Štroffeková (KB) a Dr. Tarasenko (KFKL).

Práce členov odbornej súťažnej poroty sa zhostia aj doc. Kireš, Dr. Štrauch (obaja z ODF) a Dr. Lučivjanský z Katedry teoretickej fyziky a astrofyziky.

PhD. STUDY: NEW THEMES


Closing date for application: 31.5.2018
In case of interest don’t hesitate to contact the supervisor of the theme. The regular duration of PhD. Study in Physics is 48 months.
Note: Students with permanent residence in EU are eligible for the following stipendia:
Before dissertation examination: 595.00€/month
After dissertation examination: 693.50€/month
The stipendium is exempted from tax.

Annotation of themes:

Úspech študenta gymnázia na medzinárodnej súťaži pre mladých vedcov je aj úspechom školiteľov z Ústavu fyzikálnych vied


V dňoch 22. 9. 2017 až 27. 9. 2017 sa uskutočnil 29. ročník súťaže Európskej únie pre mladých vedcov EUCYS 2017 v Tallinne, v Estónsku v rôznych oblastiach prírodných a sociálnych vied. Súťaže sa zúčastnilo 146 mladých vedcov z celého sveta s 89 projektmi.
Slovensko malo účasť vo fyzike, biológii a chémii. Študent 5. ročníka Miroslav Kurka z Gymnázia Trebišovská v Košiciach vypracoval projekt pod vedením doc. RNDr. Jána Füzera, PhD. a RNDr. Samuela Dobáka, pracovníkov Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ, na tému:
Dynamic magnetization behavior in soft magnetic alloys of different structure.
Za tento projekt získal špeciálnu cenu, plne hradený týždňový pobyt v Institute Laue-Langevin (ILL) v Grenobli, Francúzsko.
Viac informácií na https://eucys2017.eu/


NAP 2017 - najlepší prezentovaný poster


Doktorand ÚFV PF UPJŠ Mgr. Oleg Shylenko získal cenu za najlepší prezentovaný poster, na konferencii NAP 2017: 7th International Conference Nanomaterials: Application & Properties '2017, Zatoka, ktorá sa venovala najnovším trendom v nanotechnológiách, výrobe nanomateriálov a nanočastíc, skúmaniu ich vlastností ako aj aplikáciám týchto systémov v Hi-Tech priemysle, biológii, medicíne, chémii atď.Actions


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismName:


Password:

Institutions


Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Faculty of Science UPJŠ

Departments


Department of Biophysics
Department of Condensed Matter Physics
Department of Nuclear Physics and Subnuclear Physics
Department of Theoretical Physics and Astrophysics
Division of Didactics of Physics

Projects


Establish
Modernisation of education
Science on Stage
SCIENCENET
Do not worry physics
Students and teachers at CERN
Discover beauty of physics
Creative physics teacher

Projects


SeeVogh systém
Moodle
Celim

SeeTheStats Statistic © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved