KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Katedra fyziky kondenzovanych látok
Katedra fyziky kondenzovanych látok


Park Angelinum 9,
041 54 Košice

tel.: +421 55 234 2550
fax: +421 55 6222124
email: jolana.semrakova@upjs.sk

Katedrová stránka: http://exphys.science.upjs.sk


Katedra fyziky kondenzovanych látok

Vedúci APÚ:     

doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.


Sekretariát:     

Jolana Šemráková

Oddelenia:

Oddelenie nízkych teplôt

Oddelenie magnetizmu a fyziky kovov

Katedra fyziky kondenzovanych látok

Katedra fyziky kondenzovanych látok

Katedra fyziky kondenzovanych látok


Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved