KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky


Park Angelinum 9,
040 01 Košice

tel.: +421 55 234 2206
fax: +421 55 6222124
email: maria.stehlikova@upjs.sk

Katedrová stránka: http://ktfa.science.upjs.sk


Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky

Vedúci APÚ:      

prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.


Sekretariát:     

Mária Stehlíková

Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky

Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky


Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved