KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Laboratórium elektrických transportných meraníOsoba zodpovedná za laboratórium, kontakt, financovanie

RNDr. Ivan Baťko, CSc., batko@saske.sk, tel. +421 55 7922239
RNDr. Marianna Baťková, PhD., batkova@saske.sk, tel. +421 55 7922239
Financovanie: Extrem II - projekt štrukturálnych fondov EU; projekty VEGA.

Umiestnenie laboratória

Laboratórium elektrických transportných meraní je umiestnené v priestoroch Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Ústavu experimentálnej fyziky SAV, Park Angelinum 9, 041 54 Košice.

Experimentálne vybavenie laboratória

Laboratórium elektrických transportných meraní disponuje prístrojovým vybavením na precízne merania elektrického odporu v rozsahu rádovo od nano-ohmov až do giga-ohmov. Laboratórium je taktiež vybavené aj na realizáciu tunelovej spektroskopie.

Výskumné možnosti

Laboratórium elektrických transportných meraní je zamerané na štúdium elektrických transportných vlastností tuhých látok v teplotnom intervale 1.8 ̶ 300 K. Merania elektrického odporu je možné realizovať na materiáloch alebo štruktúrach v rozsahu odporov rádovo od nano-ohmov až do giga-ohmov, pokrývajúc tak rozsah viac než 18 rádov merania elektrického odporu. To umožňuje štúdium širokého spektra materiálov zahŕňajúc supravodiče, kovové systémy, polovodiče, ako aj mnohé systémy v blízkosti prechodu kov ̶ izolátor. Vzhľadom na vysokú modularitu prístrojového vybavenia využívaného na merania elektrického odporu, metodiky je možné ľahko implementovať na využitie s mnohými komerčnými kryomagnetickými zariadeniami, včítane PPMS. Posledná zmienená možnosť rozširuje realizácie štúdií elektrického odporu na teplotný interval 0.3 K ̶ 300 K a magnetické polia do 9 Tesla.

Fotogaléria


KFKL

Zostava na realizáciu vysoko citlivých meraní elektrického odporu štvorbodovou (Kelvinovou) AC metódou.


Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved