KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Skvapaľňovač héliaOsoba zodpovedná za laboratórium, kontakt, financovanie

Ing. Vladimír Pavlík, pavlik@saske.sk, tel. +421 55 7922307.
Bolo vybudované v rámci jednorazovej finančnej podpore Ministerstva financií SR na podporu infraštruktúry v roku 2006 a dovybavené z projektu štrukturálnych fondov „Extrem - Dobudovanie Centra pokrokočilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach” (EU ERDF European Regional Development Fund, Grant No. ITMS 26220120047).

Umiestnenie laboratória

Kryogenné laboratórium je umiestnené v priestoroch Centra fyziky nízkych teplôt Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Ústavu experimentálnej fyziky SAV, Park Angelinum 9, 041 54 Košice

Experimentálne vybavenie laboratória

Laboratórium disponuje následnými zariadeniami:

Skvapalňovač hélia CTI 1410 od firmy Linde BOC Process Plants, Inc. s výkonom 45 l/hod. LHe pri predchladzovaní LN2 a infraštruktúrou (héliový RSX kompresor, stabilná 1000 litrová héliová dewarová nádoba, transportné héliové dewarové nádoby 450, 250, 120, 100, 30 a 25 litrové).

Dotlačovacie kompresory G15.1-7.5-5 od firmy Bauer Kompressoren GmbH s výkonom 2x 15,6 m3 a infraštruktúrou (2 x balón 6,6 m3 na zachytávanie odpareného hélia, zásobník stlačeného plynného hélia o objeme 11,425 m3 a tlaku do150 bar).

Vzduchový kompresor CLD7-270 so sušičkou vzduchu od firmy Boge.

Chladiaca jednotka WTE-S2-80 od firmy JDK s chladiacim výkonom do 80 kW.

Zásobník kvapalného dusíka od firmy Linde o objeme 10 000 litrov s infraštruktúrou (transportné dewarové nádoby na kvapalný dusík o objeme 120 a 35 litrov).

Héliový hľadač netesností 2 x Adixen ASM 142 od firmy Alcatel.

Ponuka meraní odbornej verejnosti

Kvapalné hélium, kvapalný dusík a hľadanie netesností na vákuovaných alebo tlakových zariadeniach.

Fotogaléria


KFKL

Skvapalňovač helia CTI 1410 s infraštruktúrou (RSX kompresor, héliové dewarové nádoby).


KFKL

Dotlačovacie kompresory G15.1-7.5-5 s infraštruktúrou (zásobník hélia, balón).


KFKL

Vzduchový kompresor CLD7-270 so sušičkou vzduchu.


KFKL

Chladiaca jednotka WTE-S2-80 s infraštruktúrou ( vyrovnávacia nádrž vody, vonkajšie kondenzačné jednotky).


KFKL

Zásobník kvapalného dusíka s infraštruktúrou (dusíkové dewarové nádoby).


KFKL

Héliový hľadač netesností.


Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved