KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Laboratórium magnetických, transportných a optických vlastnostíOsoba zodpovedná za laboratórium, kontakt, financovanie

Laboratórium magnetických, transportných a optických vlastností (LMTOV) Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pod vedením doc. RNDr. Rastislava Vargu, PhD. (rvarga@upjs.sk) bolo vybudované v rámci riešenia projektu zo štrukturálnych fondov „NanoCEXMat - Centrum exelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou” (EU ERDF European Regional Development Fund, Grant No. ITMS 26220120019) a aj projektov VEGA 1/0076/09, APVT-20-007804, APVV-0266-10 a APVV-0027-11.

Umiestnenie laboratória

Laboratórium LMTOV je umiestnené v priestoroch Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Park Angelinum 9.

Experimentálne vybavenie laboratória

V Laboratórium LMTOV je vybavené na komplexnú charakterizáciu magnetických vlastností magneticky mäkkých materiálov či úž objemových, vo forme pások, drôtov alebo tenkých vrstiev. Ide o merania hysteréznych slučiek, magnetostrikcie, permeability a pod Väčšinu meraní je možné vykonávať v širokom rozsahu teplôt (4K-850K). Ďalej LMTOV disponuje širokou škálou laboratórnych piecok, ktoré umožňujú dodatočné tepelné spracovanie magnetických materiálov do teploty 1300oC a to aj za súčasnej aplikácie pozdĺžneho, resp. kolmého magnetického poľa do hodnoty 1T alebo tepelné spracovanie pod mechanickým napätím.

Výskumné možnosti

Výskumným zameraním Laboratória LMTOV je štúdium magnetických procesov a ich dynamiky v magneticky mäkkých materiálov v rôznej forme.

Fotogaléria


KFKL

Aparatúra na meranie susceptibility a magnetoimpedancie v širokom rozsahu teplôt (80-500 K).


KFKL

Aparatúra na meranie kritického poľa v tenkých magnetických drôtoch.


KFKL

Aparatúra na meranie povrchových hysteréznych slučiek metódou Kerrovho javu.


KFKL

Aparatúra na tepelné spracovanie materiálov do 1300oC.


Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved