KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Laboratórium teoretických problémov kvantového magnetizmu a štatistickej fyzikyOsoba zodpovedná za laboratórium, kontakt, financovanie

doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD., milan.zukovic@upjs.sk, tel. +421 55 2342544
Financovanie: Extrem I a Extrem II - projekty štrukturálnych fondov EÚ; projekty APVV; projekty VEGA.

Umiestnenie laboratória

Laboratórium pozostáva z počítačového klastra HUGO, ktorý je umiestnené v priestoroch Centra aplikovanej informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Park Angelinum 9, 041 54 Košice.

Experimentálne vybavenie laboratória

V súčasnosti počítačový klaster HUGO pozostáva z 22 nodov (224 CPU jadier, 8GB RAM na nod) a je vybavený unikátnym operačným systémom typu "Single-System Image" na báze Linuxovského jadra. Systém je nastavený na poskytovanie vedeckých výpočtov a k dispozícii sú všetky štandardné numerické knižnice. Je určený hlavne na HPC paralelné numerické výpočty umožňujúce teoretické štúdium spinových a elektrónových systémov. Systém poskytuje možnosti pracovať v rôznych programovacích prostrediach vrátane gcc, gfortran, pascal, Octave/Matlab a R. V prípade c/c++ kompilerov, v súčasnosti je k dispozícii gcc vo viacerých verziách systému. Špeciálne sú k dispozícii verzie 4.4.4, 4.3.4, 4.1.2 a 3.4.6 (najnovšia verzia kompileru je nastavená ako “default“). Klaster je vybavený vysokorýchlostným sieťovým komunikačným elementom (switch) na prenos dát medzi výpočtovými stanicami so sieťovou (32581110-3) kabelážou Cat 5e, 24 – portový. Kôli ochrane proti náhodným výpadkom prúdu sú nody klastra napojené na záložný zdroj (UPS).

Výskumné možnosti

Výskumným zameraním Laboratória teoretických problémov kvantového magnetizmu a štatistickej fyziky je teoretické štúdium spinových a elektrónových systémov. Zároveň má toto laboratórium slúžiť aj ako vzdelávací nástroj moderných výpočtových techník pre študentov PF UPJŠ, s dôrazom na riešenie úloh spadajúcich do oblasti štatistickej fyziky, nelineárnych dynamických a komplexných systémov, a tiež mnohých ďalších problémov modernej teoretickej fyziky. Ďalším cieľom je implementovať a rozvíjať moderné numerické metódy vhodné na skúmanie spinových a elektrónových systémov pomocou voľne šíriteľných softvérových balíkov akými sú napríklad softvérové produkty typu ALPS a Spinpack.

Ponuka meraní odbornej verejnosti

Počítačový klaster HUGO je k dispozícii nielen zamestnancom PF UPJŠ, ale aj odbornej verejnosti zo Slovenska a zo zahraničia. Záujemcovia môžu požiadať o zriadenie účtu a po pridelení prihlasovacích údajov klaster využívať.
Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved