KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Metalografické laboratóriumOsoba zodpovedná za laboratórium, kontakt, financovanie

Zodpovednou osobou za metalografické laboratórium je Ing. Vladimír Girman, PhD (vladimir.girman@upjs.sk). Prístrojové vybavenie laboratórium bolo realizované v rámci riešenia projektu zo štrukturálnych fondov „NanoCEXmat I - Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou” (EU ERDF European Regional Development Fund, Grant No. ITMS 26220120019).

Umiestnenie laboratória

Laboratórium je umiestnené na prízemí v zrekonštruovaných priestoroch laboratória s označením miestnosti 10B, Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Park Angelinum 9.

Experimentálne vybavenie laboratória

V laboratóriu sa nachádza automatický lis vzoriek značky Hitech Europe (EP 15) v hodnote 7379.5€, a kombinovaná brúsička a leštička značky Buehler (Metaserv 250) v hodnote 9015.44€.
Menované zariadenia slúžia na prípravu preparátov pre svetelnú a elektrónovú mikroskopiu. Automatický lis vzoriek dovoľuje nastavenie rôznych parametrov lisovania (teplota, čas, tlak) a dokáže lisovať vzorky do rôznych plastických hmôt a elektricky vodivého prášku na báze uhlíka. Kombinovaná brúsička a leštička umožňuje zalisovaných alebo voľných vzoriek na šmirgľoch rôznej zrnitosti a následné leštenie na textilnom plátne s pridaním leštiacej hmoty. Je vybavená aj samostatne pracujúcou hlavou Vector LC250 s adaptérom na uchytenie štyroch vzoriek a adaptérom na meranie hrúbky odbrúsenej vrstvy s presnosťou na 5µm.
Súčasťou laboratória je aj digestor, pracovné stoly s chemicky odolnou doskou a vzduchový kompresor, ktoré boli nakúpené z vlastných zdrojov.

Fotogaléria


KFKL

Brúsička a leštička Buehler Metaserv 250.


KFKL

Automatický zalievací lis Hitech Europe EP15.


KFKL

Metalografické laboratórium.


Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved