KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Laboratórium PPMS and MPMSOsoba zodpovedná za laboratórium, kontakt, financovanie

Laboratórium Physical properties measurement system (PPMS) a Magnetic properties measurement system (MPMS) je spoločným pracoviskom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Vybudované bolo v r. 2005 - 2006 v rámci vládneho projektu „Rozvoj kryogénnej základne v Košiciach“, a rozšírené v rámci riešenia projektov zo štrukturálnych fondov „Extrem - Budovanie Centra pokrokočilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach ITMS 26220120047 a ITMS 26220120005 a iných projektov ŠF, a iných projektov MŠ SR, realizovaných na UPJŠ a ÚEF SAV.
Aj v súčasnosti je pracovisko rozširované o ďalšie aparatúry a metodiky.
Laboratórium pracuje pod vedením prof. Ing. Martina Orendáča, DrSc. a RNDr. Erika Čižmára, PhD. – zo strany UPJŠ, na strane UEF SAV pod vedením RNDr. Gabriela Pristáša, PhD. pre PPMS, a Ing. Jozefa Kováča, CSc. pre MPMS

Umiestnenie laboratória

Laboratórium je umiestnené v priestoroch Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Park Angelinum 9.

Experimentálne vybavenie laboratória

V Laboratóriu sú umiestnené dve špičkové zariadenia firmy Quantum Design:
 1. Physical properties measurement system (PPMS) umožňuje skúmanie fyzikálnych vlastností - termodynamických, transportných a magnetický, tuhých látok , v rozmedzí teplôt 0.4 K – 400 K a v magnetických polia do 9 T.

  Možnosti meraní/výskum:
  • tepelná kapacita
  • elektrický odpor – dc aj ac metódou
  • Hallov jav
  • tepelná vodivosť
  • vibračný magnetometer (silnejšie magnetické signály – väčšie magnetické momenty)
  • susceptibilita
  • elektrický odpor pri vysokých tlakoch
  • 3He option – pre meranie tepelnej kapacity a transportných vlastností

  PPMS OPTIONS: Temperature Accuracy: 0.5% @ 0 T
  Sample Size: 1 to 500 mg; 20 mg typical
  Heat Capacity Range: 1 mJ/K to 100 mJ/K
  Resolution: 10 nJ/K @ 2 K, electrical resistivity, Hall voltage
  Voltage Noise: 0.5 nV/ 0.5 nV/ Hz @ 1 kHz
  Voltage Sensitivity: 1 nV
  Current Range: 10 mA to 2 A (500 mA continuous)
  Frequency Range: 1 Hz to 1 kHz


 2. Magnetic properties measurement system (MPMS) je zariadenie určené na štúdium magnetických vlastností tuhých aj kvapalných látok, v rozmedzí teplôt 1.8 K – 800 K a v magnetických poliach 0 - 5 T

  Možnosti meraní/výskum:
  • dc a ac susceptibilita
  • magnetizácia
  • DC aj RSO option pre meranie magnetických vlastností
  • Meranie pri vysokých tlakoch
  • Odtienenie magnetického poľa okolia aparatúry (vrátane magnetického poľa zeme) –meranie v ultranízkych magnetických poliach.
  • He-3 vložka iHelium3 pre rozšírenie teplotného rozsahu pod 1,8 K (najnižšia dosiahnuteľná teplota je 0,46 K)

  Vybrané špecifikácie:
  • Maximum sample size: 9 mm
  • Field uniformity: 0.01% over 4 cm
  • SQUID AC Susceptibility Measurement - 0.1Hz to 1KHz;
  • sensitivity: 2 x l0-8 emu at 2 T
  • Ultra-Low Field Capability ±0.05 G for the 5 T magnet
  • Reciprocating Sample Option (RSO) - DC Magnetization absolute sensitivity: 1 x 10-8 emu@ 2,500 Oe
  • Continuous Low Temperature
  • Control/Temperature Sweep Mode (CLTC) - Sweep rate: 0.001 - 10 K/min


Výskumné možnosti

Využiteľnosť experimentov na PPMS vychádza zo skutočnosti, že pomocou sledovania termodynamických a transportných vlastností látok je možné zistiť a, vo väčšine, aj kvantifikovať fázové prechody alebo magnetické a štruktúrne podsystémy látky.
Výskumným zameraním Laboratória MPMS je štúdium prejavov magnetizmu v rôznych typoch materiálov: magnetické nanočastice, molekulové magnety, nízkorozmerné magnetické systémy, polovodiče a vodiče s magnetickými prímesami, a iné. Pomocou našich aparatúr je možné sledovať magnetické vlastnosti látok s veľkým magnetickým momentom (silným signálom) a tiež látky diamagnetické.
U magnetických materiálov je možné študovať tiež dynamické procesy v látke, ktoré poukazujú na relaxačné procesy v/medzi podsystémami látky.

Ponuka meraní odbornej verejnosti

Využitie prístrojov a aparatúr je možné po dohode s vedúcimi laboratória a po zaradení do meracieho kalendára.
Kontaktujete sa: prof. Ing. Martin Orendáč, DrSc. (martin.orendáč@upjs.sk) pre PPMS a RNDr. Erik Čižmár, PhD. (erik.cizmar@upjs.sk) pre MPMS – zo strany UPJŠ, na strane UEF SAV RNDr. Gabriel Pristáš, PhD. pre PPMS a RNDr. Jozef Kováč, CSc. pre MPMS

Fotogaléria


KFKL

Physical properties measurement system (PPMS)


KFKL

Physical properties measurement system (PPMS)


KFKL

Magnetic properties measurement system (MPMS)


Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved