KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Technologické laboratórium prípravy práškových vzoriekOsoba zodpovedná za laboratórium, kontakt, financovanie

Laboratórium prípravy práškových a lisovaných vzoriek Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pod vedením RNDr. Jána Füzera, PhD. (jan.fuzer@upjs.sk) bolo vybudované v rámci riešenia projektov zo štrukturálnych fondov: nanoCEXmat I.- Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou” (EU ERDF European Regional Development Fund, Grant No. ITMS 2622012001) a MIKROMATEL – Progresívna technológia prípravy mikrokompozitívnych materiálov pre elektrotechniku. (EU ERDF European Regional Development Fund, Grant No. ITMS 26220220105).

Umiestnenie laboratória

Laboratórium prípravy práškových a lisovaných vzoriek je umiestnené v priestoroch Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Park Angelinum 9.

Experimentálne vybavenie laboratória

V Laboratóriu práškových a lisovaných vzoriek je umiestnený planetárny mlyn Retsch PM 100 s príslušenstvom v celkovej hodnote 14 900. €, guľový mlyn PULVERISETTE 0a glovebox na uchovávanie vzoriek.

Planetárny mlyn Retsch PM 100 slúži na prípravu práškových vzoriek kovov a zliatin mechanickým mletím a zlievaním.
Technická špecifikácia:
  • veľkosť častíc vhodných na mletie < 10 mm
  • konečná veľkosť častíc < 1 µm, pre mletie za mokra < 0.1 µm
  • veľkosť nádoby 500ml
  • otáčky 100 - 650 min-1

Guľový mlyn FRITSCH PULVERISETTE 0 slúži na prípravu práškových vzoriek kovov a zliatin mechanickým mletím a zlievaním s možnosťou mletia v kvapalnom dusíku.
Technická špecifikácia:
  • veľkosť častíc vhodných na mletie < 5 mm
  • max množstvo mletého materiálu: 10 ml
  • veľkosť mlecej gule . 50-70 mm
  • oscilácie mlecej gule: 3000-36000 pri amplitúde 1-3 mm

Výskumné možnosti

Výskumným zameraním Laboratória prípravy práškových a lisovaných vzoriek je príprava kovov a zliatin mechanickým mletím a zlievaním využitím dvoch typov mlynu.

Ponuka meraní odbornej verejnosti

Mechanické mletie a zlievanie aj pri zníženej teplote pre ťažko mleté materiály.

Fotogaléria


KFKL  KFKL

Planetárny mlyn Retsch PM 100.


KFKL  KFKL

Guľový mlyn Fritsch PULVERISETTE 0 a s prídavným nástavcom na mletie v kvapalnom dusíku.


KFKL

Glove box na uchovávanie vzoriek.


Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved