KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Laboratórium REMOsoba zodpovedná za laboratórium, kontakt, financovanie

Laboratórium rastrovacej elektronovej mikroskopie bolo vybudované z projektov PROMATECH a EXTREM II. Vedúcim laboratória je Mgr. Vladimír Komanický, PhD. (vladimir.komanicky@upjs.sk).

Umiestnenie laboratória

Laboratórium je umiestnené v priestoroch Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Park Angelinum 9, Košice.

Experimentálne vybavenie laboratória

Laboratórium je vybavené termoemistným REM od fy TESCAN model VEGA
Rastrovací elektronový mikroskop s termoemisnou katódou s umožňuje charakterizáciu vzoriek vo vysokom vákuu ako aj v režime nízkého vákua, ktorý je obzvlášť vhodný na mikroskopickú charakterizáciu slabo vodivých vzoriek bez pokovenia. EDAX analyzátor umožňuje kvantitatívnu a kvalitatívnu prvkovú analýzu a mapovanie rozloženia prvkov vo vzorke od bóru vyššie. Mikroskop je vybavený aj elektrónovou litografiou.

Výskumné možnosti a ponuka meraní odbornej verejnosti

  • Charakterizácia vzoriek pomocou REM, aj slabo
  • vodivých bez pokovenia
  • EDAX
  • Elektrónová litografia


Fotogaléria


KFKL
Rastrovací elektronový mikroskop model VEGA Rastrovací elektronový mikroskop
Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved