DB   |   DPCM   |   DNPSP   |   DTPA   |   DDP Login
Logo UFV Slovak English

REM LaboratoryOsoba zodpovedná za laboratórium, kontakt, financovanie

Laboratórium rastrovacej elektronovej mikroskopie bolo vybudované z projektov PROMATECH a EXTREM II. Vedúcim laboratória je Mgr. Vladimír Komanický, PhD. (vladimir.komanicky@upjs.sk).

Umiestnenie laboratória

Laboratórium je umiestnené v priestoroch Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Park Angelinum 9, Košice.

Experimentálne vybavenie laboratória

Laboratórium je vybavené termoemistným REM od fy TESCAN model VEGA
Rastrovací elektronový mikroskop s termoemisnou katódou s umožňuje charakterizáciu vzoriek vo vysokom vákuu ako aj v režime nízkého vákua, ktorý je obzvlášť vhodný na mikroskopickú charakterizáciu slabo vodivých vzoriek bez pokovenia. EDAX analyzátor umožňuje kvantitatívnu a kvalitatívnu prvkovú analýzu a mapovanie rozloženia prvkov vo vzorke od bóru vyššie. Mikroskop je vybavený aj elektrónovou litografiou.

Výskumné možnosti a ponuka meraní odbornej verejnosti

  • Charakterizácia vzoriek pomocou REM, aj slabo
  • vodivých bez pokovenia
  • EDAX
  • Elektrónová litografia


Fotogaléria


KFKL

Rastrovací elektronový mikroskop model VEGA Rastrovací elektronový mikroskop
Actions


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismName:


Password:

Institutions


Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Faculty of Science UPJŠ

Departments


Department of Biophysics
Department of Condensed Matter Physics
Department of Nuclear Physics and Subnuclear Physics
Department of Theoretical Physics and Astrophysics
Division of Didactics of Physics

Projects


Establish
Modernisation of education
Science on Stage
SCIENCENET
Do not worry physics
Students and teachers at CERN
Discover beauty of physics
Creative physics teacher

Projects


SeeVogh systém
Moodle
Celim

SeeTheStats Statistic © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved