KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Nízkoteplotné nanolaboratórium magnetických vlastností materiálovOsoba zodpovedná za laboratórium, kontakt, financovanie

RNDr. Zuzana Vargaeštoková, PhD., pribulov@saske.sk, tel. +421 55 7922303
Laboratórium vzniklo v rámci riešenia projektu Štrukturálnych fondov - Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“.

Umiestnenie laboratória

Laboratórium je umiestnené v priestoroch Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Park Angelinum 9.

Experimentálne vybavenie laboratória

V laboratóriu je umiestnený Skenovací hallovský mikroskop (Scanning Hall probe microscope-SHPM) od spoločnosti attocube. Mikroskop predstavuje kombináciu lokálnej magnetometrie pomocou miniatúrneho hallovského senzora (vysoká citlivosť v magnetickom poli) a skenovacieho tunelového mikroskopu STM (vysoké priestorové rozlíšenie). Navádzanie senzora k povrchu vzorky je realizované pomocou STM, meranie lokálnej magnetizácie potom prebieha počas skenovania senzora v tesnej blízkosti povrchu vzorky (vzdialenosť senzora od vzorky je len niekoľko sto nanometrov). Pohyb vo všetkých troch smeroch zabezpečujú piezokryštály, ktoré vykonávajú hrubý aj jemný pohyb. Skenovanie je možné v rozsahu 30x30 μm2, hrubý posuv umožňuje pohyb v okne 5x5 mm2. Samotný hallovský senzor na snímanie magnetického poľa je vyrobený z polovodičovej GaAs heteroštruktúry. Priestorové rozlíšenie meraných magnetických charakteristík je dané veľkosťou senzora. K dispozícii sú senzory s hranou 2 μm pre vačšie a 400 nm pre veľmi jemné magnetické štruktúry. Mikroskop je umiestnený v kryomagnetickom systéme, ktorý pozostáva z 4He kryostatu s VTI vložkou a supravodivého magnetu. Najnižšia operačná teplota je 1.8 K a najvyššie magnetické pole je 7 T.

Výskumné možnosti

Mikroskop umožňuje neinvazívne mapovanie magnetických vlastností supravodičov a magnetických vzoriek s vysokým rozlíšením. Realizuje lokálne magnetické merania pri veľmi nízkych teplotách a vysokých poliach. Pomocou neho sa môžu zobrazovať rozloženia vírov a záchytných centier v pniktidoch, kuprátoch a iných supravodičoch, merať lokálne magnetické pole magnetických nanoštruktúr, študovať pamäťové médiá, magnetické domény a pod.

Fotogaléria


KFKL  KFKL  KFKL

(a) Nepravidelná vírová štruktúra na povrchu exotického supravodiča SrRuO4.(b) 3D zobrazenie obrázku (a). (c) SHPM obrázok BaFeO pri 4.2K. Rozdiel medzi bielymi a čiernymi miestami je 106 mT. [attocube application labs,2011]


KFKL

Schematické znázornenie senzora umiestneného nad magnetickou vzorkou.


Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved