KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Laboratórium silne korelovaných systémovOsoba zodpovedná za laboratórium, kontakt, financovanie

RNDr. Slavomír Gabáni, PhD., gabani@saske.sk, tel. +421 55 7922303
doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc., flachb@saske.sk, tel. +421 55 7922201
Financovanie: ExtreM - Transfer of Knowledge projekt 7. RP; Extrem I a Extrem II - projekty štrukturálnych fondov EU; projekty APVV; projekty VEGA.

Umiestnenie laboratória

Laboratórium SCES je umiestnené v priestoroch Centra fyziky nízkych teplôt Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Ústavu experimentálnej fyziky SAV, Park Angelinum 9, 041 54 Košice.

Experimentálne vybavenie laboratória

V Laboratóriu SCES sú umiestnené nasledovné zariadenia:
Home-made 3He-4He rozpúšťací minirefrigerátor (obr. 1) s chladiacim výkonom 20 W, minimálnou teplotou 28 mK a maximálnym experimentálnym priestorom 35 mm.
Dva kryomagnetické systémy s 10 T magnetmi (obr. 1) a 4He-prietokovými kryostatmi do 1.5 K od firmy Oxford Instruments.
Mikrokalorimeter pre merania tepelnej kapacity relaxačnou metódou v intervale teplôt 0.03-3K (obr. 2). Podobne je k dispozícii držiak vzoriek / sonda pre merania elektrického odporu a Hallovho javu v minirefrigerátore / 4He-prietokovom kryostate.
Dve vysokotlakové komôrky: jedna piestiková valcová komôrka do 3 GPa s pracovným priestorom do 4 mm od firmy EasyLab spolu s tlakovacím lisom, druhá home-made diamantová kovadlinková komôrka (DAC) do 12 GPa s experimentálnym priestorom do 0.5 mm (obr. 3).
Pre prípravu merania elektrického odporu pri vysokom tlaku slúžia nasledujúce zariadenia:
  • home-made skvapalňovač argónu (Ar slúži ako tlakové médium v DAC),
  • home-made aplikátor tlaku pre DAC v kvapalnom argóne,
  • optické mikroskopy s mikromanipulátormi (Narishige, Japonsko),
  • mikrozváračka zlatých mikrokontaktov (SunStone Engineering, USA),
  • rubínový fluorescenčný spektrometer (EasyLab, UK) pre detekciu tlaku v DAC.
V laboratóriu sa nachádza aj metóda mikrokontaktovej spektroskopie.

Výskumné možnosti

Výskumným zameraním Laboratória SCES je experimentálne štúdium tepelných, magnetických a transportných vlastností silne korelovaných elektrónových systémov, ale aj iných tuhých látok (monokryštálov alebo tenkých vrstiev) v teplotnej oblasti 30 mK - 300 K, v magnetických poliach do 10 T a pri vysokých tlakoch do 12 GPa.

Ponuka meraní odbornej verejnosti

Metodiky / merania uvedené v časti „Výskumné možnosti“ (viď. vyššie).

Fotogaléria


KFKL  KFKL  KFKL  KFKL

3He-4He rozpúšťací minirefrigerátor (vľavo) s kryomagnetickým systémom do 10 T.


KFKL  KFKL

Strieborná experimentálna platňa minirefrigerátora s držiakmi pre meranie tepelnej kapacity a elektrického transportu pri normálnom tlaku (vľavo) resp. pri vysokom tlaku v diamantovej komôrke (vpravo).


KFKL  KFKL

Diamantová kovadlinková komôrka do 12 GPa (vľavo) a piestiková komôrka do 3 GPa (vpravo).


Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved