KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Technologické laboratórium tepelného spracovaniaOsoba zodpovedná za laboratórium, kontakt, financovanie

Laboratórium tepelného spracovania Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pod vedením Ing. Vladimíra Girmana, PhD. (vladimir.girman@upjs.sk) bolo vybudované v rámci riešenia projektu zo štrukturálnych fondov „NanoCEXmat I - Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou” (EU ERDF European Regional Development Fund, Grant No. ITMS 26220120019).

Umiestnenie laboratória

Laboratórium je umiestnené v priestoroch suterénu Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Park Angelinum 9, v miestnosti č. 109.

Experimentálne vybavenie laboratória

V laboratóriu sa nachádza komôrková pec Andy Group AY-BF-888-170 (obr.1) s programovateľnými parametrami žíhania v hodnote 21 009.45€. Pec slúži na žíhanie alebo iný ohrev vzoriek v rozsahu teplôt 50 až 1700°C, pričom na maximálnej teplote je možné zvoliť výdrž až dve hodiny. Pracovná komôrka s objemom 8.3 litra môže byť upravená na žíhanie v ochrannej atmosfére argónu, dusíka alebo vodíka. Na ohrev slúži 6 superkanthalových topných telies. Nábeh na teplotu žíhania a doby výdrže je možné programovať v 50-tich krokoch. Pec je vybavená automatickým regulátorom na kontrolu a opravy aktuálnych podmienok s nastavenými.

Fotogaléria


KFKL

Žíhacia pec Andy Group AY-BF-888-170


Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved