KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Laboratórium pre štúdium Zeta-potenciáluOsoba zodpovedná za laboratórium, kontakt, financovanie

Laboratórium pre štúdium Zeta-potenciálu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pod vedením doc. RNDr. Adriany Zeleňákovej, PhD. (adriana.zelenakova@upjs.sk) bolo vybudované v rámci riešenia projektu zo štrukturálnych fondov „NanoCEXMat – Budovanie infraštruktúry centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou” (EU ERDF European Regional Development Fund, Grant No. ITMS 26220120035).

Umiestnenie laboratória

Laboratórium pre štúdium Zeta-potenciálu je umiestnené v priestoroch Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Park Angelinum 9.

Experimentálne vybavenie laboratória

V Laboratóriu pre štúdium Zeta-potenciálu umiestnená aparatúra MALVERN Zetasizer ZS na meranie hodnôt Zeta-potenciálu na meranie distribúcie veľkosti častíc, molekulovej hmotnosti, stanovenie pH pomocou metódy DLS (Dynamic Light Scattering). Zariadenie umožňuje merať častice veľkosťou v intervale veľkostí: 0.3nm až 10 mikrometrov, rozsah pre Zeta potenciál je stanovený : 3.8nm až 100 mikrometrov, rozsah meraných uhlov je : 12.8° a 175°, s vodivosťou: 0 až 200mS/cm a teplotou: 0ºC to 90ºC. Súčasťou zariadenia je optická jednotka s 633 nm He-Ne laserom, cela na meranie Zeta potenciálu ako funkcie pH, vodivosti a koncentrácie ako aj zariadenie na odplynenie meracieho priestoru.

Výskumné možnosti

Výskumným zameraním Laboratória pre štúdium Zeta-potenciálu je experimentálne štúdium fyzikálnych vlastností nanomateriálov, konkrétne stanovenie hodnôt Zeta- potenciálu, stanovenie distribúcie veľkosti častíc hydrodynamickou metódou. Meranie prebieha pri izbovej teplote. Zeta potenciál je parameter charakteristický pre popis povrchovej vrstvy pevných látok. Generuje sa na rozhraní medzi povrchom a okolitou kvapalinou, tzv. elektrickou dvojvrstvou. Zeta potenciál reprezentuje povrchový náboj, ktorý vzniká v prítomnosti vodného roztoku, kde dochádza k disociácii funkčných skupín hydrofilných povrchov, alebo k adsorpcii aniónov na hydrofóbny povrch. U koloidných disperzií a roztokov nanočastíc sa Zeta potenciál stanovuje pomocou elektroforetických alebo elektroakustických metód, ktorými sa meria pohyb nabitých častíc v elektrickom poli. Zeta potenciál je významným parametrom pre posúdenie vhodnosti použitia nanočasticových systémov v biologických tkanivách.

Fotogaléria


KFKL KFKL

KFKL KFKL

Zariadenie MALVERN Zetasizer ZS spolu s meracími kyvetami na meranie Zeta potenciálu a distribúcie veľkosti častíc.


KFKL

Zobrazenie elektrickej dvojvrstvy
Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved