KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Laboratórium kozmických častícOsoba zodpovedná za laboratórium, kontakt, financovanie

Laboratórium kozmických častíc pod vedením RNDr. Mareka Bombaru, PhD. (marek.bombara@upjs.sk) bolo vybudované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Výskum a vývoj, na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 018/2009/2.1/OPVaV, kód ITMS 262201200009, názov projektu: "Centrum kozmických výskumov: vplyv kozmického počasia", prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

Umiestnenie laboratória

Laboratórium kozmických častíc je umiestnené na streche Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5.

Experimentálne vybavenie laboratória

Laboratórium kozmických častíc a.k.a. experiment SKALTA (SlovaKiAn Large-area Time coincidence Array) detekuje sekundárne kozmické žiarenie spôsobené primárnou časticou s energiou viac ako 1014 eV. Pracovná stanica pozostáva z troch scintilačných detektorov, každý o veľkosti 60x60 cm, ktoré sú zapojené v koincidencii. Detektory sú usporiadané do rovnostranného trojuholníka a dĺžkou strany 10 m. Plocha trojuholníka určuje minimálnu veľkosť spŕšky a s tým súvisiacu minimálnu energiu pôvodnej primárnej častice (> 1014 eV). Z časových rozdielov medzi signálmi, zachytenými jednotlivými detektormi, sa dá vypočítať smer pôvodnej primárnej častice a určiť tak miesto na oblohe, z ktorého pôvodná častica priletela. Meraním presného času spŕšky prostredníctvom systému GPS (Global Positioning System) sa dajú porovnať údaje aj z iných podobných staníc a študovať tak korelácie medzi spŕškami na veľkých vzdialenostiach.

Výskumné možnosti

Výskumným zameraním Laboratória kozmických častíc je štúdium korelácií sekundárnych spŕšok kozmického žiarenia na veľkých vzdialenostiach (stovky až tisícky km) v spolupráci s podobnými laboratóriami v Českej republike (CZELTA) alebo v Kanade (ALTA).
Laboratórium má aj významný pedagogický prínos. Detekčný systém sa inštaluje aj na strechy stredných škôl, študenti tak majú možnosť podieľať sa na skutočnom vedeckom meraní. Jedným z budúcich cieľov projektu SKALTA je umiestnenie podobnej pracovnej stanice na strechu niektorej zo slovenských stredných škôl, kde bude mať za úlohu zatraktívniť vyučovací proces a podnietiť záujem o štúdium fyziky medzi študentami.

Ponuka meraní odbornej verejnosti

Dáta z meraní sú po dohode prístupné nielen odbornej, ale aj širokej verejnosti.

Fotogaléria


KFKL

Pracovná stanica umiestnená na streche Ústavu fyzikálnych vied na Jesennej ulici v Košiciach.


KFKL

Read-out systém experimentu.


Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved