KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Observatórium KolonicaOsoba zodpovedná za laboratórium, kontakt, financovanie

Observatórium Kolonica pod vedením doc. Mgr.. Štefana Parimuchu, PhD.(stefan.parimucha@upjs.sk) bolo vybudované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Výskum a vývoj, na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 018/2009/2.1/OPVaV, kód ITMS 262201200029, názov projektu: "Centrum kozmických výskumov: vplyv kozmického počasia – druhá etapa", prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, grantov APVV-0158-1 a KEGA 007UPJS/2013 a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

Umiestnenie laboratória

Observatórium Kolonica je umiestnené v priestoroch Observatória Kolonické Sedlo, ktoré patrí Vihorlatskej hvezdárni v Humennom. Nachádza sa 120 km od Košíc, na severovýchode Slovenska v Parku tmavej oblohy Poloniny, kde sú najvhodnejšie podmienky na pozorovanie oblohy na Slovensku.

Experimentálne vybavenie laboratória

Na Observatóriu Kolonica sa nachádzajú nasledovné prístroje:
  • Ďalekohľad Planewave CDK20 s priemerom zrkadla 508mm so svetelnosťou f/6,8 na robotickej montáži Paramount ME. Tento prístroj je umiestnený v prístrešku s odsuvnou strechou, ktorá ho chráni pred poveternostnými vplyvmi
  • Ďalekohľad Celestron C9 s priemerom zrkadla 230mm a svetelnosťou f/10 na robotickej montáži CG-5
  • Teleobjektív Sigma 2,8/300 na robotickej montáži Celestron-CGEM
  • CCD kamery Moravian Instruments G4-16000 a G2-8300 a Atik 383L+ spolu so sadami Besselových fotometrických filtrov UBVRI a Sloan filtrami druhej generácie u'g'r'i'z'
  • spektrograf eShel typu echelle od výrobcu Shelyak Instruments s optickými vláknami a rozlíšením R=12000


Výskumné možnosti

Možnosť kombinovať ďalekohľady s rôznou detekčnou technikou ponúka široké možnosti výskumu v oblasti astronómie a astrofyziky:
  • CDK20 + eShel – spektroskopia Be hviezd, symbiotických hviezd, nov a supernov, spektrálna klasifikácia jasných hviezd, meranie radiálnych rýchlostí dvojhviezd
  • CDK20 + G4-16000 – vysoko-presná (mili-magnitúdová) fotometria zákrytových dvojhviezd, tranzitov extrasolárnych planét, asteroidov, a pulzujúcich hviezd
  • C9 + G4-16000 – presná fotometria zákrytových dvojhviezd, pulzujúcich hviezd a kataklyzmických premenných hviezd
  • Sigma + Atik383L+ – fotometrický monitoring so širokým zorným poľom, vhodný na vyhľadávanie nových premenných hviezd, extrasolárnych planét, asteroidov a komét


Ponuka meraní odbornej verejnosti

Všetky pozorovania budú postupne uvoľňované na našom dátovom serveri. Budú prístupné širokej odbornej verejnosti jednak vo forme svetelných kriviek, resp. spektier, ale aj ale aj vo forme samotných snímok získaných CCD kamerami. Po dohode, je možné vykonať pozorovanie objektov aj pre rôznych záujemcov. Viac informácii na http://astronomy.science.upjs.sk/

Fotogaléria


KTFA

Ďalekohľad CDK20 na montáži Paramount ME v prístrešku s odsuvnou strechou


KTFA

Teleobjektív Sigma 2.8/300 so CCD kamerou Atik 383L+


Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved