Študentom ZŠ a SŠ
Naši žiaci a študenti
Prečo máme fyziku ako predmet
Fyzika okolo nás
Školský fyzikálny experiment
Fyzikálna olympiáda
Turnaj mladých fyzikov
Počítačom podporované meranie
Fyzikálne java applety
Odporúčané linky
Prečo študovať učiteľstvo fyziky

Budúcim učiteľom fyziky
Naši študenti učiteľstva
Bakalárske záverečné práce
Magisterské záverečné práce
Študentská vedecká konferencia
Doktorandské štúdium Teória vyučovania fyziky
Možnosti spolupráce

Učiteľom fyziky
Naši spolupracujúci učitelia
Kontinuálne vzdelávanie
Zapojte sa do riešenia projektov
Pedagogická prax
Podpora výučby
MIF didaktický časopis
Konferencie

AKTUALITY


27.5.2015


Seminár z Didaktiky fyziky (Letný semester)
RNDr. Mária Bilišňanská
ODF ÚFV PF UPJŠ v Košiciach
Skúsenosti z doktorandského pobytu na University of Minho Braga, Portugalsko
20.5.2015


Seminár z Didaktiky fyziky (Letný semester)
Dr. Ewa Kedzierska
CMA Amsterdam
Digitálne technológie pre podporu vyučovania prírodovedy na 1. stupni základných škôlNÁŠ VÝUČBOVÝ PROGRAM


       

Náš výučbový program, náš výučbový program, náš výučbový program, náš výučbový program, náš výučbový program , náš výučbový program, náš výučbový program, náš výučbový program, náš výučbový program, náš výučbový program , náš výučbový program, náš výučbový program, náš výučbový program, náš výučbový program, náš výučbový program

náš výučbový program, náš výučbový program, náš výučbový program, náš výučbový program, náš výučbový program , náš výučbový program, náš výučbový program, náš výučbový program, náš výučbový program, náš výučbový program , náš výučbový program, náš výučbový program, náš výučbový program, náš výučbový program, náš výučbový program, , náš výučbový program, náš výučbový program, náš výučbový program, náš výučbový program, náš výučbový program , náš výučbový program, náš výučbový program, náš výučbový program, náš výučbový program, náš výučbový program, , náš výučbový program, náš výučbový program, náš výučbový program, náš výučbový program, náš výučbový programInštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
UFV Moodle

Government


Ministerstvo školstva SR
Štátny pedagogický ústav
APVV
Európska komisia

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET

Projekty


Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky