AKTUALITY


27.5.2015

Seminár z Didaktiky fyziky (Letný semester)

RNDr. Mária Bilišňanská

ODF ÚFV PF UPJŠ v Košiciach
Skúsenosti z doktorandského pobytu na University of Minho Braga, Portugalsko
Seminár sa koná 27.5.2015 v miestnosti č. 76, knižnica KFKL, Park Angelinum 9 o 14:30.

Prezentácia: PPT presentation Video záznam: [link],20.5.2015

Seminár z Didaktiky fyziky (Letný semester)

Dr. Ewa Kedzierska

CMA Amsterdam
Digitálne technológie pre podporu vyučovania prírodovedy na 1. stupni základných škôl
Seminár sa koná 20.5.2015 v miestnosti č. 76, knižnica KFKL, Park Angelinum 9 o 10:00.

Prezentácia: PPT presentation Video záznam: [link],19.5.2015

Seminár z Didaktiky fyziky (Letný semester)

Dr. Ewa Kedzierska

CMA Amsterdam
Bádateľské aktivity s podporou digitálnych technológií v prírodovednom vzdelávaní
Seminár sa koná 19.5.2015 v miestnosti č. 82, knižnica KFKL, Park Angelinum 9 o 13:30.

Prezentácia: PPT presentation Video záznam: [link],7.5.2015

Seminár z Didaktiky fyziky (Letný semester)

RNDr. Mária Berová

NÚCEM, Bratislava
Štandardizované testovanie prírodovednej gramotnosti žiakov.
Seminár sa koná 7.5.2015 v miestnosti č. 76, knižnica KFKL, Park Angelinum 9 o 13:30.

Prezentácia: PPT presentation Video záznam: [link],26.3.2015

Seminár z Didaktiky fyziky (Letný semester)

Mgr. Katarína Krišková a Mgr. Brigita Balogová

ODF ÚFV PF UPJŠ v Košiciach
Študijný pobyt CMA Amsterdam
Seminár sa koná 26.3.2015 v miestnosti č. 76, knižnica KFKL, Park Angelinum 9 o 15:00.

Prezentácia: PPT presentation Seevogh záznam: [link]12.3.2015

Seminár z Didaktiky fyziky (Letný semester)

Mgr. Lucia Mišianiková

ODF ÚFV PF UPJŠ v Košiciach
Študijný pobyt UNIVERSITY OF LJUBLJANA, FACULTY OF EDUCATION
Seminár sa koná 12.3.2015 v miestnosti č. 76, knižnica KFKL, Park Angelinum 9 o 15:00.

Prezentácia: PPT presentation Video záznam: [link 1], [link 2], [link 3]3.2.2015

Seminár z Didaktiky fyziky (Letný semester)

Trinh-Ba Tran

Dept. of Theory & Research in Education and LEARN!, Faculty of Psychology & Education, VU University Amsterdam, Holandsko
Perception and Implementation of Inquiry Teaching with Technology: Difference between Dutch and Vietnamese teachers
Seminár sa koná 3.2.2015 v miestnosti č. 76, knižnica KFKL, Park Angelinum 9 o 11:00.

Prezentácia: PPT presentation Seevogh záznam: [link]15.1.2015

Seminár z Didaktiky fyziky (Zimný semester)

prof. Manuel Filipe P.C.M. Costa

Physics department, University of Minho, Braga, Portugal
Hands on science. Actively approaching science education?
Seminár sa konal 15.01.2015 v miestnosti č. 76, knižnica KFKL, Park Angelinum 9 o 14:00.

Prezentácia: PPT presentation Seevogh záznam: [link]25.11.2014

Seminár z Didaktiky fyziky (Zimný semester)

prof. Dr. Mojca Čepič

Department of Physics Faculty of Education University of Ljubjana, Slovenia
Liquid crystals, our everyday friends
Seminár sa konal 25.11.2014 v miestnosti č. 76, knižnica KFKL, Park Angelinum 9 o 14:30.

Prezentácia: cepic_kosice_2014.pptx Seevogh záznam: [link]11.11.2014

Seminár z Didaktiky fyziky (Zimný semester)

prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc.

Katedra fyziky, Prírodovedecká fakulta Ostravská univerzita v Ostrave, Česká republika
Metodologické přístupy k badatelsko-orientované výuce fyziky
Seminár sa konal 11.11.2014 v miestnosti č. 76, knižnica KFKL, Park Angelinum 9 o 14:30.

Prezentácia: mechlova_bov_kosice.ppt Seevogh záznam: [link]22.05.2014

Seminár z Didaktiky fyziky (Letný semester)

Prof. Ton Ellermeijer

Centre for microcomputer applications, Amsterdam, Holandsko
Digitálne technológie pre podporu aktívneho prírodovedného bádania
Seminár sa uskutoční vo štvrtok 22.05.2014 o 14:00 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, 1. poschodie, VKM miestnosť 110 a v následne priestoroch ODF ÚFV PF UPJŠ, Park Angelinum 9.

Prof. Ton Ellermeijer je významným celosvetovo uznávaným odborníkom v oblasti využívania IKT vo vyučovaní prírodných vied a fyziky zvlášť. Je riaditeľom firmy CMA, ktorá produkuje systém COACH určený na meranie a spracovanie dát pomocou počítača a podieľa sa na príprave učiteľov a budúcich učiteľov v tejto oblasti. Seminár bude zameraný na význam týchto technológií pre podporu výučby prírodných vied a bude obsahovať konkrétne ukážky aktivít pre vyučovanie fyziky. Preklad do slovenského jazyka bude zabezpečený. Využite prosím túto príležitosť vypočuť si skúseného odborníka v tejto oblasti.

Seevogh záznam: [link]21.05.2014

Seminár z Didaktiky fyziky (Letný semester)

Prof. Ton Ellermeijer

Centre for microcomputer applications, Amsterdam, Holandsko
New trends in science education and the role of ICT
Seminár sa uskutoční v stredu 21.05.2014 o 14:30 v zasadacej miestnosti č. 76 (knižnica KFKL - pri prechodovej chodbe).

Prof. Ton Ellermeijer je významným celosvetovo uznávaným odborníkom v oblasti využívania IKT vo vyučovaní prírodných vied a fyziky zvlášť. Je riaditeľom firmy CMA, ktorá produkuje systém COACH určený na meranie a spracovanie dát pomocou počítača a podieľa sa na príprave učiteľov a budúcich učiteľov v tejto oblasti. Seminár bude zameraný na význam týchto technológií pre podporu výučby prírodných vied a bude obsahovať konkrétne ukážky aktivít pre vyučovanie fyziky. Preklad do slovenského jazyka bude zabezpečený. Využite prosím túto príležitosť vypočuť si skúseného odborníka v tejto oblasti.

Seevogh záznam: [link]12.05.2014

Seminár z Didaktiky fyziky (Letný semester)

Assoc.prof. Alexander Kazachkov

Department of Physics Kharkiv National University, Ukraine
Developing creativity and critical thinking with hands-on experimental activities
Seminár sa uskutoční v pondelok, 12.5.2014 o 14:00 v priestoroch Oddelenia didaktiky fyziky UFV PF UPJŠ v Košiciach

Seevogh záznam: [link]26.03.2014

Seminár z Didaktiky fyziky (Letný semester)

RNDr. Renata Holubová, CSc.

Oddělení didaktiky fyziky, Katedra experimentální fyziky Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc
Učíme ve škole 21. století
Seminár sa koná v miestnosti P02/VECIT resp. LKEF 5, Park Angelinum9 o 14:30.

Prezentácia: holubova_2014.pptx Seevogh záznam: [link]11.03.2014

Seminár z Didaktiky fyziky (Letný semester)

Dr. David Featonby

IOP Teacher Network
What happens next (Čo sa stane ak)?
Seminár sa koná v miestnosti P02/VECIT resp. LKEF 5, Park Angelinum9 o 14:30.

Prezentácia: featonby_kosice 2014.ppt Seevogh záznam: [link]18.12.2012

Seminár z Didaktiky fyziky (Zimný semester)

Assoc. prof. Olexander Kazachkov

Department of Physics Kharkiv National University
The physics education system in Ukraine
Seminár sa koná v miestnosti P02/VECIT resp. LKEF 5, Park Angelinum9 o 14:30.11.12.2012

Seminár z Didaktiky fyziky (Zimný semester)

Bc. Lucia Mišianiková, Bc. Brigita Balogová, Bc. Lenka Miklošová, Bc. Miroslav Svitana

Oddelenie didaktiky Fyziky PF UPJŠ
Prezentácia záverečných prác študentov učiteľstva
Seminár sa koná v miestnosti P02/VECIT resp. LKEF 5, Park Angelinum9 o 14:30.13.11.2012

Seminár z Didaktiky fyziky (Zimný semester)

Mgr. Veronika Feková, Mgr. Mária Nováková

Oddelenie didaktiky Fyziky PF UPJŠ
Predstavenie zámerov dizertačných prác
Seminár sa koná v miestnosti P02/VECIT resp. LKEF 5, Park Angelinum9 o 14:30.7.11.2012

Seminár z Didaktiky fyziky (Zimný semester)

doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI UK v Bratislave
Koncepcia vyučovania fyziky na ZŠ a jej spracovanie v učebniciach
Seminár sa koná v miestnosti P02/VECIT resp. LKEF 5, Park Angelinum9 o 14:30.30.10.2012

Seminár z Didaktiky fyziky (Zimný semester)

Prof. Manuel Filipe P. C. M. Costa

Physics Department of the University of Minho, Braga, Portugal
Hands on science network
Seminár sa koná v miestnosti P02/VECIT resp. LKEF 5, Park Angelinum9 o 14:30.16.10.2012

Seminár z Didaktiky fyziky (Zimný semester)

Dr.h.c. doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD.

Katedra fyziky, matematiky a techniky FHPV PU v Prešove
Príprava učiteľov fyziky a školská reforma
Seminár sa koná v miestnosti P02/VECIT resp. LKEF 5, Park Angelinum9 o 14:30.02.10.2012

Seminár z Didaktiky fyziky (Zimný semester)

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD., RNDr. Ľudmila Onderová, PhD., RNDr. Jozef Hanč, PhD.

Oddelenie didaktiky Fyziky PF UPJŠ
Didaktické konferencie a semináre
Seminár sa koná v miestnosti P02/VECIT resp. LKEF 5, Park Angelinum9 o 14:30.


Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
UFV Moodle

Government


Ministerstvo školstva SR
Štátny pedagogický ústav
APVV
Európska komisia

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET

Projekty


Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky