KONTAKTY


doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

docent, vedúci oddelenia

Park Angelinum 9, 040 01 Košice

miestnosť č. 86

tel.: +421 55 234 2540, 2440

e-mail: marian.kires@upjs.sk


doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.

docent

Park Angelinum 9, 040 01 Košice

miestnosť č. 86

tel.: +421 55 234 6223

e-mail: zuzana.jeskova@upjs.sk


RNDr. Ľudmila Onderová, PhD.

odborný asistent

Park Angelinum 9, 040 01 Košice

miestnosť č. 81

tel.: +421 55 234 2546

e-mail: ludmila.onderova@upjs.sk


RNDr. Jozef Hanč, PhD.

odborný asistent

Park Angelinum 9, 040 01 Košice

miestnosť č. 83

tel.: +421 55 234 2532

e-mail: jozef.hanc@upjs.sk


Mgr. Mária Nováková

doktorand

Park Angelinum 9, 040 01 Košice

miestnosť č. 81

tel.: +421 55 234 2546

e-mail: maria.novakova@student.upjs.sk


Mgr. Veronika Feková

doktorand

Park Angelinum 9, 040 01 Košice

miestnosť č. 81

tel.: +421 55 234 2546

e-mail: veronika.fekova@student.upjs.sk


Dana Jacková

laborantka

Park Angelinum 9, 040 01 Košice

miestnosť č. 85

tel.: +421 55 234 2530

e-mail: dana.jackova@upjs.skInštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
UFV Moodle

Government


Ministerstvo školstva SR
Štátny pedagogický ústav
APVV
Európska komisia

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET

Projekty


Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky