NAŠE PRACOVISKO


Oddelenie didaktiky fyziky je umiestnené v priestoroch Angelinum 9, 1. poschodie v miestnostiach:

m. č. 81 - pracovňa (RNDr. Ľudmila Onderová, PhD., Mgr. Mária Nováková, Mgr. Veronika Feková)

m. č. 82 - laboratórium Praktikum školských pokusov

m. č. 83 - pracovňa (RNDr. Jozef Hanč, PhD. )

m. č. 84 - pracovňa a zasadacia miestnosť (Dana Jacková)

m. č. 85 - pracovňa (doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.)

m. č. 86 - počítačová učebňa (VECIT laboratórium)Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
UFV Moodle

Government


Ministerstvo školstva SR
Štátny pedagogický ústav
APVV
Európska komisia

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET

Projekty


Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky