Pracovníci


Aktuálni zamestnanci a doktorandi

doc. RNDr. Marián Kireš,PhD. - docent

doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD. - docent

RNDr. Ľudmila Onderová, PhD. - odborný asistent

RNDr. Jozef Hanč, PhD. - odborný asistent

Dana Jacková - laborantka

Mgr. Mária Nováková - doktorand

Mgr. Veronika Feková - doktorand

Bývalí zamestnanci a doktorandi

doc. RNDr. Jozef Gajdušek, CSc. - docent

doc. RNDr. Ján Degro, CSc. - docent

Viera Mižáková - laborant

Interní doktorandi

RNDr. Martina Matejková rod. Hudobová

RNDr. Tibor Révay

RNDr. Adriana Trojanovičová

RNDr. Radoslav Kalakay

RNDr. Vladimír Grejták, PhD.

RNDr. Eva Čukanová, PhD.

RNDr. Mária Konkoľová, PhD.

Externí doktorandi

doc. RNDr. Michal Blaško, PhD.

RNDr. Miroslav Krajňák, PhD.

RNDr. Elemír Scholtz, PhD.

RNDr. Jozef Hanč, PhD.

RNDr. Vladimír Adamkovič

Mgr. Marek Matuška

RNDr. František Franko, PhD.

RNDr. Ivan Duľa, PhD.

RNDr. Zuzana Gibová, PhD.

RNDr. Jana Fuzerová, PhD.

RNDr. Gabriela Tarjányová, PhD.Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
UFV Moodle

Government


Ministerstvo školstva SR
Štátny pedagogický ústav
APVV
Európska komisia

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET

Projekty


Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky