Home
Physedu
ODF
VMV
Webmaster

Menu


 Home
 
 Súčasný stav
 
 Ročné správy
 
 Archiv prednášok
 
 Ciele/Cieľové skupiny
 
 Okruhy aktivít
 
 Aktivity
 
 Časový harmonogram
 
 Očakávané výstupy
 
 Diseminácia projektu
 
 Infraštruktúra
 
 Kontakt
 

Aktivity


 Masterclasses 2007
 

Prihlásenie


   Meno

   

   Heslo:

   

Neprihlásený


Diseminácia projektu po jeho skončení


Projekt je v súlade so zámermi fakulty v oblasti vzťahu k verejnosti a popularizácie vedy a výskumu. Vytvorený a pilotne overený systém popularizačných a vzdelávacích aktivít bude aj po ukončení projektu využívaný na kontakt so strednými školami, získavanie študentov pre štúdium na VŠ a popularizáciu vedy.
Výstava v STM má charakter stálej expozície, ktorá bude prístupná verejnosti aj po ukončení projektu.
Webový portál je verejne dostupný a materiály na ňom uverejnené budú k dispozícii aj po skončení projektu.


© 2006 adamekrasto.sk , All Rights Reserved