Home
Physedu
ODF
VMV
Webmaster

Menu


 Home
 
 Súčasný stav
 
 Ročné správy
 
 Archiv prednášok
 
 Ciele/Cieľové skupiny
 
 Okruhy aktivít
 
 Aktivity
 
 Časový harmonogram
 
 Očakávané výstupy
 
 Diseminácia projektu
 
 Infraštruktúra
 
 Kontakt
 

Aktivity


 Masterclasses 2007
 

Prihlásenie


   Meno

   

   Heslo:

   

Neprihlásený


Infraštruktúra riešiteľského kolektívu


vedúci:

RNDr. Marián Kireš, PhD.

zástupca vedúceho:

RNDr. Alexander Dirner, CSc.

zástupca vedúceho:

RNDr. Jozef Hanč, PhD.

technológ:

Mgr. Rastislav Adamek

   

výkonná rada:

RNDr. Marián Kireš, PhD.

 

RNDr. Alexander Dirner, CSc.

 

RNDr. Jozef Hanč, PhD.

 

Doc. Július Vanko, CSc.

 

Ivan Melo

   

rada garantov:

 
   

riešitelia:

 
   

administrácia:

 


© 2006 adamekrasto.sk , All Rights Reserved