Home
Physedu
ODF
VMV
Webmaster

Menu


 Home
 
 Súčasný stav
 
 Ročné správy
 
 Archiv prednášok
 
 Ciele/Cieľové skupiny
 
 Okruhy aktivít
 
 Aktivity
 
 Časový harmonogram
 
 Očakávané výstupy
 
 Diseminácia projektu
 
 Infraštruktúra
 
 Kontakt
 

Aktivity


 Masterclasses 2007
 

Prihlásenie


   Meno

   

   Heslo:

   

Neprihlásený


Kontakt:RNDr. Marián Kireš, PhD.


Oddelenie didaktiky fyziky

Ústav fyzikálnych vied

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ v Košiciach


Angelinum 9

041 54 Košice


Email: marian.kires@upjs.sk


© 2006 adamekrasto.sk , All Rights Reserved