Home
Physedu
ODF
VMV
Webmaster

Menu


 Home
 
 Súčasný stav
 
 Ročné správy
 
 Archiv prednášok
 
 Ciele/Cieľové skupiny
 
 Okruhy aktivít
 
 Aktivity
 
 Časový harmonogram
 
 Očakávané výstupy
 
 Diseminácia projektu
 
 Infraštruktúra
 
 Kontakt
 

Aktivity


 Masterclasses 2007
 

Prihlásenie


   Meno

   

   Heslo:

   

Neprihlásený


Očakávané výstupy a výsledky projektu


- vytvorené popularizačné a výučbové elektronické materiály
(20 modulov x 5 x 2 materiálov),

- metodické návody na realizáciu popularizačných a vzdelávacích aktivít
(10 popularizačných aktivít, 10 vzdelávacích aktivít),

- dištančný kurz zameraný na popularizáciu vedeckých poznatkov
(20 modulov, 200 zapojených študentov),

- stála expozícia v STM
(20 popularizačných exponátov),

- verejne dostupný portál zameraný na popularizáciu vedy
(20 videoprednášok, 30 smile prezentácií, 5 popularizačných hypertextov),

- počet priamo zapojených študentov, učiteľov a laickej verejnosti do projektu,
(2 x 200 študentov, 2 x 40 učiteľov, 1000 návštevníkov výstavy)

- počet používateľov v projekte vytvorených popularizačných výstupov
(1000 registrovaných používateľov portálu),

- popularizačné publikácie v odborných a popularizačných časopisoch
(30 publikácií),

- percento študentov zapojených do projektu pokračujúcich v štúdiu na VŠ,

- zmena v postoji študentov k otázkam významu vedy pre spoločnosť,


© 2006 adamekrasto.sk , All Rights Reserved