KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Webové prezentácie projektovNázov projektu: Výskum efektívnosti metód inovácie výučby matematiky, fyziky a informatiky
Číslo projektu: APVV-0715-12
Príjemca projektu: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Agentúra: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
WWW prezentácia: http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/vemiv/

Názov projektu: Veda na scéne Slovensko
Číslo projektu: LPP-0223-09
Príjemca projektu: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Agentúra: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
WWW prezentácia: www.science-on-stage.sk

Názov projektu: Podpora vedy a prírodovedného vzdelávania na stredných školách východoslovenského regiónu prostredníctvom partnerstva SCIENCENET
Číslo projektu: LPP-0134-09
Príjemca projektu: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Agentúra: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
WWW prezentácia: http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/sciencenet/

Názov projektu: Interaktívne aktivity pre sprístupňovanie fyziky žiakom ZŠ, ich učiteľom a širokej verejnosti
Číslo projektu: LPP-0124-09
Príjemca projektu: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Agentúra: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
WWW prezentácia: http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/nebojtesafyziky/

Názov projektu: Študijný pobyt učiteľov prírodných vied ZŠ a SŠ a študentov SŠ v CERN v Ženeve
Číslo projektu: LPP-0059-07
Príjemca projektu: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Agentúra: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
WWW prezentácia: http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/cern/

Názov projektu: Objavujme krásy fyziky
Číslo projektu: LPP-0192-06
Príjemca projektu: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Agentúra: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
WWW prezentácia: http://ufv.science.upjs.sk/okfy/

Názov projektu: Tvorivý učiteľ fyziky
Príjemca projektu: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Pansophia, n.o. Spoločnosť pre vedu a vzdelanie, Trenčín, Metodicko-pedagogické centrum, Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo, Hvezdáreň a planetárium Hlohovec
Vydavateľ: Slovenská fyzikálna spoločnosť
WWW prezentácia: http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/smolenice/

Názov projektu: Využitie multimédií vo vzdelávaní
Podpora projektov:
KEGA 3/2390/04 - Komplexná príprava budúcich učiteľov na využívanie multimédií vo vzdelávaní
KEGA 3/2391/04 - E-learningová podpora pre univerzitnú prípravu a ďalšie vzdelávanie učiteľov
ESF SOP ĽZ 2004/1-015 č. 11230220014 - Vzdelávanie učiteľov prírodovedných predmetov so zameraním na IKT a moderné trendy vo vyučovaní
Príjemca projektu: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
WWW prezentácia: http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/vmv/Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved