DB   |   DPCM   |   DNPSP   |   DTPA   |   DDP Login
Logo UFV Slovak English

Web presentations of projectsProject Name: Research on the efficiency of innovative teaching methods in mathematics, physics and informatics education
Project Number: APVV-0715-12
Project Recipient: Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty Of Science
Agency: Slovak Research and Development Agency
Web presentations: http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/vemiv/

Project Name: Science on Stage Slovakia
Project Number: LPP-0223-09
Project Recipient: Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty Of Science
Agency: Slovak Research and Development Agency
Web presentations: www.science-on-stage.sk

Project Name: Podpora vedy a prírodovedného vzdelávania na stredných školách východoslovenského regiónu prostredníctvom partnerstva SCIENCENET
Project Number: LPP-0134-09
Project Recipient: Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty Of Science
Agency: Slovak Research and Development Agency
Web presentations: http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/sciencenet/

Project Name: Interaktívne aktivity pre sprístupňovanie fyziky žiakom ZŠ, ich učiteľom a širokej verejnosti
Project Number: LPP-0124-09
Project Recipient: Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty Of Science
Agency: Slovak Research and Development Agency
Web presentations: http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/nebojtesafyziky/

Project Name: Študijný pobyt učiteľov prírodných vied ZŠ a SŠ a študentov SŠ v CERN v Ženeve
Project Number: LPP-0059-07
Project Recipient: Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty Of Science
Agency: Slovak Research and Development Agency
Web presentations: http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/cern/

Project Name: Objavujme krásy fyziky
Project Number: LPP-0192-06
Project Recipient: Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty Of Science
Agency: Slovak Research and Development Agency
Web presentations: http://ufv.science.upjs.sk/okfy/

Project Name: Tvorivý učiteľ fyziky
Project Recipient: Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty Of Science, Pansophia, n.o. Spoločnosť pre vedu a vzdelanie, Trenčín, Metodicko-pedagogické centrum, Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo, Hvezdáreň a planetárium Hlohovec
Publisher: Slovak Physical Society
Web presentations: http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/smolenice/

Project Name: Využitie multimédií vo vzdelávaní
Support for projects:
KEGA 3/2390/04 - Komplexná príprava budúcich učiteľov na využívanie multimédií vo vzdelávaní
KEGA 3/2391/04 - E-learningová podpora pre univerzitnú prípravu a ďalšie vzdelávanie učiteľov
ESF SOP ĽZ 2004/1-015 č. 11230220014 - Vzdelávanie učiteľov prírodovedných predmetov so zameraním na IKT a moderné trendy vo vyučovaní
Project Recipient: Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty Of Science
Web presentations: http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/vmv/Actions


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismName:


Password:

Institutions


Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Faculty of Science UPJŠ

Departments


Department of Biophysics
Department of Condensed Matter Physics
Department of Nuclear Physics and Subnuclear Physics
Department of Theoretical Physics and Astrophysics
Division of Didactics of Physics

Projects


Establish
Modernisation of education
Science on Stage
SCIENCENET
Do not worry physics
Students and teachers at CERN
Discover beauty of physics
Creative physics teacher

Projects


SeeVogh systém
Moodle
Celim

SeeTheStats Statistic © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved