KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Doktorandské štúdiumŠtudijný program vo fyzike


Doktorandský stupeň (PhD.):


štvorročné štúdium v programoch:
  • Astrofyzika
  • Biofyzika
  • Fyzika kondenzovaných látok
  • Progresívne materiály
  • Jadrová a subjadrová fyzika
  • Teoretická fyzika
  • Teória vyučovania fyziky

NOVÉ TÉMY


Uzávierka prihlášok na prijímacie konanie: 1. 6. 2016
V prípade záujmu neváhajte kontaktovať školiteľa témy. Bežná dĺžka PhD. štúdia fyziky 48 mesiacov.
Poznámka: Študenti s trvalým pobytom v EÚ majú nárok na nasledujúce štipendiá:
Pred dizertačnou skúškou: 545.50€/mesiac
Po dizertačnej skúške: 636.00€/mesiac
Štipendium je oslobodené od dane.

Anotácie tém:


Informačný leták (PDF)

Obhájené PhD práce na ÚFV v roku 2014RNDr. Moktar Ahmed Omar – Biofyzika – škol. prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. „Application of optical tweezers for drug detection in cells“ obhajoba dňa 25.6.2014 na PF UPJŠ v Košiciach

RNDr. Martin Botko – Fyzika kondenzovaných látok – škol. RNDr. Erik Čižmár, PhD. „Magnetoštruktúrne korelácie v organických zlúčeninách na báze molekúl TCNQ“ obhajoba dňa 27.8.2014 na PF UPJŠ v Košiciach

RNDr. Vladimír Tkáč – Fyzika kondenzovaných látok – škol. doc. RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc. „Štúdium nekonvenčných fázových prechodov a spinovej dynamiky v nízkorozmerných magnetických systémoch“ obhajoba dňa 27.8.2014 na PF UPJŠ v Košiciach

Mgr. Tomáš Ryba – Fyzika kondenzovaných látok – škol. doc. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.„Moderné Heuslerove zliatiny, ich príprava a charakterizácia“ obhajoba dňa 27.8.2014 na PF UPJŠ v Košiciach

RNDr. Anton Mišák – Biofyzika – škol. RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. – EVI – ÚMFG SAV Bratislava„Mitochondriové chloridové kanály: Od izolácie membránových vezikúl a elektrofyziologickej charakterizácie ku modulácii bioaktívnymi zdrojmi H2S“ obhajoba dňa 5.9.2014 na PF UPJŠ v Košiciach

RNDr. Mária Maslaňáková – Biofyzika – škol. prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. „Molekulárne mechanizmy odpovedí endotelových buniek na oxidatívny stres“ obhajoba dňa 2.10.2014 na PF UPJŠ v Košiciach

RNDr. Jana Kubacková – Biofyzika – škol. doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD. „Detection of organochlorine pesticides by surface-enhanced Raman scattering on dithiol- functionalized plasmon nanoparticles“ obhajoba dňa 22.10.2014 na Fakulte prírodných vied Univerzity Autónoma v Madride v Španielsku

RNDr. Jaroslava Joniová – Biofyzika – škol. prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. „Development of LDL based nanodelivery system for drugs and a role of PKCα and PKCδ in the cell death induced by photoactivated hypericin“ obhajoba dňa 30.10.2014 na Université Pierre et Marie Curie v Paríži vo Francúzsku

RNDr. Eva Jurčišinová – Všeobecná fyzika a matematická fyzika – škol. prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.„Theoretical Investigation of Ising Models on Recursive Lattices: Exact Solutions“ obhajoba dňa 1.12.2014 na PF UPJŠ v KošiciachAkcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved