KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Obhájené dizertačné práce v roku 2019 na Ústave Fyzikálnych Vied PF UPJŠ v Košiciach.


 • RNDr. Lucia Mišianiková - Teória vyučovania fyziky - škoľ Doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
  „Akčný výskum vzdelávania talentovanej mládeže v Turnaji mladých fyzikov"
  obhajoba dňa 26. 03. 2019 na PF UPJŠ v Košiciach

 • RNDr. Miroslava Kožejová - Progresívne materiály - škoľ Mgr. Vladimír Komanický, PhD.
  „Príprava a štúdium vlastností nanoštruktúrovaných materiálov pre aplikovanú katalýzu"
  obhajoba dňa 29. 03. 2019 na PF UPJŠ v Košiciach

 • RNDr. Annamária Jutková - Biofyzika - škoľ doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.
  „Polyoxazolínové polymérne micely a lipoproteínové nanočastice ako transportné systémy liečiv"
  obhajoba dňa 25. 06. 2019 na PF UPJŠ v Košiciach

 • RNDr. Stanislav Hrivňak - Biofyzika - škoľ doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.
  „New Methods For Quantitative X-Ray Imaging Using Bragg Magnifier"
  obhajoba dňa 25. 06. 2019 na PF UPJŠ v Košiciach

 • Ing. RNDr. Viliam Štubňa - Teoretická fyzika - škoľ prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.
  „Theoretical investigation of higher-order exchange interactions"
  obhajoba dňa 28. 06. 2019 na PF UPJŠ v Košiciach

 • RNDr. Katarína Karľová - Teoretická fyzika - škôl. doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.
  „Rigorózne štúdium magnetizačných procesov klasických a kvantových spinových modelov"
  obhajoba dňa 27. 08. 2019 na PF UPJŠ v Košiciach

 • Mgr. Georgii Kalagov - Teoretická fyzika - škôl. doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD.
  „Renormalization group investigation of phase transitions in státie and dynamic models with different symmetry."
  obhajoba dňa 27. 08. 2019 na PF UPJŠ v Košiciach

 • RNDr. Michal Šefčík - Jadrová a subjadrová fyzika - škoľ doc. RNDr. Marek Bombara, PhD.
  „Strange hadron production in Pb-Pb collisions in ALICE experiment at CERN LHC."
  obhajoba dňa 27. 08. 2019 na PF UPJŠ v Košiciach

 • RNDr. Matúš Orendáč - Fyzika kondenzovaných látok - škoľ doc. RNDr. Slavomír Gabáni, PhD. - EVI: ÚEF SAV Košice
  „Rotačný magnetokalorický jav. Štúdium frustrovaného antiferomagnetu TmB4"
  obhajoba dňa 28. 08. 2019 na PF UPJŠ v Košiciach

 • RNDr. Michal Nemergut - Biofyzika - škoľ doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD.
  „Štúdium biofyzikálnych vlastností vybraných DARPinov a protilátok."
  obhajoba dňa 28. 08. 2019 na PF UPJŠ v Košiciach

 • RNDr. Eva Dušeková - Biofyzika - škôl. doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD.
  „Vplyv Hofmeisterových solí na vlastnosti hydrolytických enzýmov."
  obhajoba dňa 28. 08. 2019 na PF UPJŠ v Košiciach

 • RNDr. Martina Petrenčáková - Biofyzika - škôl. doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.
  „Izolácia a štúdium vlastností LOV2 domény z Avena sativa"
  obhajoba dňa 28. 08. 2019 na PF UPJŠ v Košiciach

 • RNDr. Iryna Khmara - Fyzika kondenzovaných látok - škôl. Ing. Vlasta Závišová, PhD.
  „Magnetic nanoparticles for magnetic resonance imaging and hyperthermia"
  obhajoba dňa 28. 08. 2019 na PF UPJŠ v Košiciach

 • RNDr. Yurii Katuna - Progresívne materiály - škôl. Ing. Karel Saksl, DrSc.
  „CaMg-based biodegradable metallic glasses."
  obhajoba dňa 28. 08. 2019 na PF UPJŠ v Košiciach

 • Mgr. Maksym Lisnichuk - Fyzika kondenzovaných látok - škôl. Ing. Karel Saksl, DrSc.
  „Structural and magnetic properties characterization of Gd-based amorphous alloys with magnetocaloric effect"
  obhajoba dňa 28. 08. 2019 na PF UPJŠ v Košiciach

 • Mgr. Viktor Kudak - Astrofyzika - škôl. doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.
  „Circumbinary planets and brown dwarfs"
  obhajoba dňa 17. 12. 2019 na PF UPJŠ v Košiciach

Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved